Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 40
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CONG VẸO CỘT SỐNG HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER 4 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2021

KNOWLEDGE AND PRACTICES ON SCOLIOSIS CURVATURES PREVENTION AMONG TEACHERS AT 8 KHMER ETHNIC MINORITY SCHOOLS IN 4 PROVINCES IN MEKONG DELTA IN 2021
Tác giả: Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Tập, Lâm Minh Quang, Đinh Văn Quỳnh, Nguyễn Đức Huệ, Phạm Nhựt Trọng, Nguyễn Thanh Trúc, Phan Thị Diện
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức thực hành phòng chống cong vẹo cột sống cho học sinh của giáo viên và các yếu tố liên quan. Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên 200 giáo viên tại 8 trường tiểu học dân tộc Khmer tại 4 tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang và An Giang. Trong thời gian tháng từ 18/01/2021 đến tháng 26/02/2021. Tỷ lệ giáo viên có kiến thức đạt là 83,50%, tỷ lệ giáo viên có thực hành đạt 52,0%. Tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ kiến thức đạt của giáo viên với giới tính (thầy - cô); giáo viên giảng dạy trực tiếp và giáo viên không trực tiếp; giáo viên có tập huấn về phòng chống cong vẹo cột sống và giáo viên không được tập huấn (p < 0,05), không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thực hành chung với đặc điểm chung (p > 0,05). Nghiên cứu cung cấp các số liệu về tỷ lệ giáo viên có kiến thức, thực hành đúng phòng chống cong vẹo cột sống cho học sinh của giáo viên qua đó phản ánh các lỗ hổng trong kiến thức và thực hành của đội ngũ giáo viên thông qua đó có kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện tình trạng trên.
Summary:
The study focuses on the knowledge and practice of scoliosis prevention for students by teachers and related factors. A descriptive cross - sectional study was conducted on 200 teachers at 8 primary schools of Khmer ethnic group in 4 provinces - Tra Vinh, Soc Trang, Hau Giang and An Giang from January 18, 2021 to February 26, 2021. Teachers with satisfactory knowledge mak up 83.50%, and teachers with adequate practice account for 52.00%. The study found a statistically significant association between the percentage of teachers’ passing knowledge and gender (male - female); face-to-face teachers and non-direct teachers, teachers with training in scoliosis prevention and teachers without training (p < 0.05). The study did not find a statistically significant relationship between general practice and general characteristics (p > 0.05). The study provides data on the percentage of teachers who have the right knowledge and practice to prevent scoliosis for their students. The results might help in creating solutions to the problem.
Từ khóa:
Cong vẹo cột sống; học sinh tiểu học; dân tộc Khmer; đồng bằng sông Cửu Long
Keywords:
Scoliosis prevention; primary school students; Khmer ethnic group; MeKong delta
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1150
File nội dung:
o230340.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log