Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 68
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, 2018 – 2020

EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS OF BLOODSTREAM INFECTIONS IN PEDIATRIC PATIENTS AGED 1 MONTH TO 15 YEARS AT THE NATIONAL CHILDREN'S HOSPITAL, 2018 - 2020
Tác giả: Hoàng Văn Kết, Trần Minh Điển, Nguyễn Thị Thùy Dương, Lại Thị Minh, Lê Hồng Nga, Nguyễn Thúy Quỳnh, Tống Thị Hà, Bùi Thanh Thúy, Trần Đại Quang
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang 327 bệnh nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết (NKH) tại các Khoa nội trú Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm mục tiêu mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng NKH. Kết quả cho thấy phần lớn trẻ mắc NKH đã từng điều trị trước khi nhập viện, chiếm hơn 70%. Thời gian điều trị trung bình là 22,8 ± 19,4 ngày. Tỷ lệ trẻ từ 2 đến 12 tháng tuổi nhập viện chiếm đa số 48,9%, có sự khác biệt với nhóm tuổi khác (p < 0,05). Tỷ lệ trẻ sinh thiếu tháng chiếm 10,1%, trẻ nhẹ cân khi sinh (dưới 2500g) chỉ có 11,0% (p < 0,05). Phần lớn trẻ NKH không được tiêm chủng và tiêm chủng không đầy đủ chiếm 70%, tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ đạt 30,0% (p < 0,05). Trẻ NKH có bệnh kết hợp chiếm 43,5%, có sự khác biệt giữa hai nhóm có/không có bệnh kết hợp (p < 0,05). Gần 1/5 trẻ có diễn biến thành sốc nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn da-cơ-xương và nhiễm khuẩn tiêu hóa là ba loại ổ nhiễm khuẩn thường gặp nhất, chiếm lần lượt 25,7%, 23,5% và 19%. Lý do đi khám thường gặp là trẻ có biểu hiện sốt (85,3%). Tỷ lệ trẻ suy hô hấp khá cao chiếm 35,8%. Đánh giá các chỉ số của hội chứng viêm hệ thống chủ yếu là dấu hiệu về thân nhiệt và bạch cầu rõ nét. Tỷ lệ HCT giảm chiếm 61,5% có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 327 pediatric patients aged 1 month to 15 years with bloodstream infections (BSIs) in the inpatient departments of the National Children’s Hospital aims to describe epidemiological, clinical, and subclinical characteristics of bloodstream infections. The result showed that most children (70%) had a history of prior treatment before admission. The average duration of treatment was 22.8 ± 19.4 days. The majority of children aged 2 to 12 months (48.9%), which was significantly different from other age groups (p < 0.05). Preterm infants accounted for 10.1% of cases, and the rate of low birth weight infants (less than 2500g) was only 11.0% (p < 0.05). The BSI cases were either unvaccinated or incompletely vaccinated (70%), while the rate of fully immunized children was 30.0% (p < 0.05). BSI children with comorbidities accounted for an average of 43.5%, and there was a significant difference between the two groups with/without comorbidities (p < 0.05). Nearly 1/5 of children had septic shock. Respiratory tract infections, skin and soft tissue infections, and gastrointestinal infections were the three most common sources of infection, accounting for 25.7%, 23.5%, and 19%, respectively. The most common reason for seeking medical care was fever in the majority of children (85.3%). The prevalence of respiratory failure in children was relatively high, accounting for 35.8%. Evaluation of systemic inflammatory response syndrome mainly relied on clear indicators of body temperature and white blood cell count. The rate of decreased hematocrit accounted for 61.5% and had statistical significance (p < 0.05).
Từ khóa:
Nhiễm khuẩn huyết; bệnh nhân nhi; nhập viện
Keywords:
Bloodstream infection; pediatric patients; hospital admission
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1153
File nội dung:
o230368.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log