Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 9
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA SHIGELLA spp. PHÂN LẬP TỪ MỘT SỐ VỤ DỊCH TIÊU CHẢY TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995 - 2016

THE STATUS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF SHIGELLOSIS spp. ISOLATED IN VIETNAM DURING 1995 - 2016
Tác giả: Lê Đăng Hải, Vũ Thị Mai Hiền, Lê Thanh Hương, Ngô Tuấn Cường, Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Hải Hà, Đặng Đức Anh, Nguyễn Đồng Tú
Tóm tắt:
Lỵ trực khuẩn là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở đường tiêu hóa do vi khuẩn Shigella gây ra với biểu hiện lâm sàng đa dạng. Hiện nay, bệnh vẫn đang là vấn đề y tế quan trọng trong cộng đồng, đặc biệt là lo ngại về sự tăng lên của tình trạng kháng kháng sinh của Shigella spp. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định týp huyết thanh và tính nhạy cảm kháng sinh của chủng vi khuẩn Shigella spp. trên 13 mẫu phân lập được trong một số vụ dịch tiêu chảy tại một số tỉnh ở Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2016. Kết quả cho thấy S.flexneri là loài chủ yếu chiếm 8/13 (61,5%) còn S.sonnei chiếm 5/13 (38,5%). 12/13 (92,3%) mẫu có sự kháng kháng sinh, trong đó kháng 6 loại kháng sinh là 7,7% (1/13 mẫu phân lập), kháng 5 loại kháng sinh là 30,8% (4/13 mẫu phân lập), kháng 4 loại kháng sinh là 23,1% (3/13 mẫu phân lập). Một số loại kháng sinh như ciprofloxacin, gentamicin vẫn còn nhạy cảm 100% với Shigella được phân lập trong khi tỷ lệ nhạy cảm thấp nhất là với sulfamethoxazole/ trimethoprim (23,1%) và tetracycline (30,8%). Tỷ lệ kháng kháng sinh của Shigella spp. là cao. Cần tiếp tục theo dõi về tình trạng kháng kháng sinh của các chủng Shigella để góp phần cho các phương án điều trị và phòng bệnh hiệu quả.
Summary:
Shigellosis is an acute infection of the intestines caused by Shigella bacteria with diverse clinical manifestations. Currently, this disease is still an important health issue in the community, especially concerned about the increase in antibiotic resistance of Shigella spp. This study was conducted to determine the serotype and antibiotic susceptibility of Shigella spp. over 13 isolated samples in some diarrhea epidemics in some provinces in Vietnam from 1995 to 2016. The results showed that S. flexneri was the main species accounting for 8/13 (61.5%) and S. sonnei accounted for 5/13 (38.5%). 12/13 (92.3%) samples had antibiotic resistance, of which the resistance to 6 antibiotics was 7.7% (1/13 isolates), and the resistance to 5 antibiotics was 30.8% (4/ 13 isolates), and the resistance to 4 antibiotics was 23.1% (3/3 of 13 isolates). Some antibiotics such as ciprofloxacin, gentamicin were still 100% sensitive to Shigella isolated while the lowest susceptibility rate was as sulfamethoxazole/trimethoprim (23.1%) and tetracycline (30.8%). The rate of antibiotic resistance of Shigella spp. was high. It is necessary to continue to monitor the antibiotic resistance of Shigella strains to contribute to effective treatment and prevention of disease.
Từ khóa:
Shigella spp.; kháng kháng sinh; dịch tiêu chảy; Việt Nam
Keywords:
Shigella spp.; antibiotic resistance; diarrheal outbreak; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1147
File nội dung:
o230309.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log