Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 137
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM VỚI HIV (PREP) TẠI CẦN THƠ NĂM 2022

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND RELATED FACTORS AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN HIV PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PREP) IN CAN THO, 2022
Tác giả: Ngô Mạnh Vũ, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Thị Nhàn, Đoàn Thị Thùy Linh, Nguyễn Hữu Thắng, Đoàn Thị Nguyệt Minh
Tóm tắt:
Đứng trước tình hình tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) liên tục tăng, Việt Nam đã triển khai mô hình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho nhóm người này. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 484 MSM tại Cần Thơ năm 2022 nhằm mô tả kiến thức, thái độ trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV. Kết quả cho thấy kiến thức về HIV, PrEP của các đối tượng có tỷ lệ đạt cao lần lượt là 91,3% và 83,9%, kiến thức chung đạt 92,6%. Phần lớn các đối tượng có thái độ tích cực về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (75,2%). Trong quá trình sử dụng PrEP, thông tin được quan tâm nhiều nhất là “phản ứng phụ của thuốc” chiếm 71,1%, tiếp theo là “thuốc hiệu quả như thế nào” với 67,8%. Nhóm đối tượng tham gia cộng đồng LGBT khả năng có kiến thức hiểu biết về PrEP cao gấp 3,36 lần và thái độ tích cực gấp 1,56 nhóm không tham gia. Nhóm có kiến thức đạt hiểu biết về HIV thì khả năng hiểu biết về PrEP cao gấp 4,2 lần và thái độ tích cực cao gấp 3,36 lần. Đối tượng có kiến thức đạt thì khả năng có thái độ tích cực cao gấp 9,79 lần so với nhóm đối tượng có kiến thức chưa đạt về PrEP.
Summary:
Faced with the continuous increase in HIV prevalence among men who have sex with men (MSM), Vietnam has implemented a model of HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) for this group of people. To describe knowledge and attitudes regarding HIV pre-exposure prophylaxis, a cross-sectional descriptive study on 484 MSMs in Can Tho was carried out in 2022. The results showed that the knowledge of the subjects about HIV and PrEP had a high rate of 91.3% and 83.9%, respectively, and the general knowledge reached 92.6%. The majority of subjects had a positive attitude about HIV preexposure prophylaxis (75.2%). In the process of using PrEP, the most interesting information was “drug side effects,” accounting for 71.1%, followed by “how effective the drug is,” with 67.8%. The group of subjects participating in the LGBT community is 3.36 times more likely to have knowledge and understanding about PrEP and a 1.56 times more positive attitude than the non-participant group. The group with knowledge and understanding about HIV is 4.2 times more likely to have knowledge about PrEP and 3.36 times more likely to have a positive attitude. Subjects with good knowledge of PrEP are 9.79 times more likely to have a positive attitude than those with poor knowledge of PrEP.
Từ khóa:
PrEP; MSM; kiến thức; thái độ; Việt Nam
Keywords:
PrEP; MSM; knowledge; attitude; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1162
File nội dung:
o2303137.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log