Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 32
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022

DIABETES MANAGEMENT AT COMMUNE HEALTH STATIONS OF TRA VINH PROVINCE, 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Dương Thị Hồng, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Quốc Sĩ
Tóm tắt:
Quản lý và chăm sóc liên tục cho người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ở tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng, mang tính lâu dài và hiệu quả về chi phí. Nghiên cứu mô tả cắt ngang này nhằm mô tả thực trạng quản lý bệnh ĐTĐ và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế xã (TYT) tỉnh Trà Vinh năm 2022. Kết quả tỷ lệ TYT xã có hoạt động quản lý bệnh ĐTĐ đạt theo yêu cầu của Quyết định số 3756/QĐ-BYT là 46% (46/100 TYT), số chỉ tiêu đạt trung bình là 9,2 trên 12 chỉ tiêu thấp nhất là 6 và cao nhất là 10; 100% TYT có triển khai dự phòng, quản lý điều trị bệnh ĐTĐ. TYT đảm bảo thuốc thiết yếu để quản lý người bệnh đạt 89%. Có hai yếu tố liên quan đến kết quả quản lý bệnh ĐTĐ đạt theo yêu cầu là cán bộ phụ trách quản lý chương trình được tập huấn thường xuyên và TYT có đủ hai loại thuốc điều trị ĐTĐ có cơ chế khác nhau. Công tác quản lý bệnh ĐTĐ tại các TYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt mức trung bình theo yêu cầu của Bộ Y tế. Cần đầu tư trang thiết bị, thuốc điều trị và thường xuyên tập huấn cán bộ để TYT thực hiện công tác quản lý bệnh ĐTĐ tại cộng đồng hiệu quả hơn.
Summary:
Management and continuity of care for people with diabetes at the primary care play an important, long - term and cost - effective role in health care. This cross - sectional study aims to describe the current status of diabetes management and some related factors at health stations in Tra Vinh province in 2022. As a result, the percentage of health stations with diabetes management activities meeting the requirements of Decision No. 3756/QD-BYT is 46% (46/100), the average number of indicators is 9.2 out of 12 targets, the lowest is 6 and the highest is 10; 100% of health stations have implemented diabetes prevention, management and treatment. The health stations ensure that 89% of essential drugs for patient management are delivered. There are two factors related to satisfactory results of diabetes management: staff in charge of program management receive regular training and health stations have two drugs to treat diabetes with different mechanisms. The management of diabetes at health stations in Tra Vinh province reached the average level required by the Ministry of Health. It is necessary to invest in equipment, drugs for treatment and to regularly train the staff to make the health stations more effective in managing diabetes in the community.
Từ khóa:
Quản lí bệnh đái tháo đường; trạm y tế xã; Trà Vinh
Keywords:
Diabetes management; health station; Tra Vinh Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1149
File nội dung:
o230332.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log