Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 123
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV (PREP) VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI NGHỆ AN NĂM 2022

PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PREP) TREATMENT ADHERENCE AND RELATED FACTORS AMONG MEN HAVE SEX WITH MEN IN NGHE AN, 2022
Tác giả: Dương Thị Hiền, Lê Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Song Hà, Chu Trọng Trang, Nguyễn Thị Mai Thơ, Trần Thị Kiều Anh, Hoàng Thu Nga, Vũ Kim Duy, Bùi Thanh Thúy, Lê Anh Tuấn
Tóm tắt:
Một nghiên cứu cắt ngang trên 400 nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) được triển khai tại Nghệ An năm 2022 nhằm mô tả thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan. Tuân thủ điều trị là đảm bảo uống thuốc đúng giờ, đúng cách và không quên uống thuốc lần nào trong 1 tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị trong 1 tháng qua là 54,8%. Phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy các yếu tố làm tăng tuân thủ điều trị PrEP của nhóm MSM là: Không gặp tác dụng phụ của thuốc (OR = 1,85; KTC 95%: 1,01 - 3,15), không khó chịu với hương vị của thuốc (OR = 2,25; KTC 95%: 1,21 - 4,02), khoảng cách từ nhà đến phòng khám dưới 10km (OR = 1,84; KTC 95%: 1,03 - 3,27), thời gian chờ khám và lấy thuốc nhanh chóng (OR = 1,73; KTC 95%: 1,60 - 4,19) và không gặp khó khăn trong việc đến khám và nhận thuốc tại phòng khám (OR = 3,94; KTC 95%: 2,28 - 6,81). Nâng cao vai trò tư vấn của cán bộ cung cấp dịch vụ, cải thiện quy trình khám và cấp thuốc và mở rộng mạng lưới cơ sở cấp phát thuốc PrEP là các chiến lược sẽ đem lại hiệu quả nhằm tăng tuân thủ điều trị PrEP ở quần thể MSM.
Summary:
A cross - sectional study was conducted among 400 men who have sex with men (MSM) on HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) in Nghe An in 2022 to describe the treatment adherence and related factors. With definition of treatment adherence is to ensure three criteria: taking the medicine on time, in the right way and not forgetting to take it once in 1 month, the results showed that the adherence rate in the past 1 month was not high (54.8%). Multivariate logistic regression analysis showed that factors that increased PrEP adherence among MSM group were no drug side effects (OR = 1.85; 95% CI: 1.01 - 3.15) , no discomfort with the drug taste (OR = 2.25; 95% CI: 1.21 - 4.02), distance from home to clinic less than 10km (OR = 1.84; 95% CI: 1,03 - 3.27), waiting time for examination and taking medicine was fast (OR = 1.73; 95% CI: 1.60 - 4.19) and no difficulty receiving examination and medicine (OR = 3.94; 95% CI: 2.28 - 6.81). Enhancing the role of service providers in counseling, improving the clinic procedures, and expanding the PrEP distribution sites will be effective strategies to increase PrEP adherence among MSM populations.
Từ khóa:
PrEP; MSM; tuân thủ điều trị; yếu tố liên quan; Nghệ An
Keywords:
PrEP; MSM; treatment adherence; related factors; Nghe An
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1159
File nội dung:
o2303123.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log