Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 179
Tập 33, số 3 2023 Phụ bản

UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG SÀNG LỌC BẰNG XÉT NGHIỆM MÁU ẨN TRONG PHÂN Ở ĐỒNG BÀO KHMER NAM BỘ TỈNH TRÀ VINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2020

COLORECTAL CANCER SCREENED BY POSITIVE OCCULT BLOOD TEST AND RELATED FACTORS IN KHMER PEOPLE OF TRA VINH PROVINCE IN 2020
Tác giả: Lê Văn Tâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Hồng Nga, Lại Thị Minh, Lê Thị Diễm Trinh, Nguyễn Mạnh Tuân, Phạm Minh Khoa
Tóm tắt:
Một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 12/ 2020 trên 1843 đối tượng từ 40 tuổi trở lên trên 30 xã được chọn dựa trên phương pháp lấy mẫu cụm nhiều bậc tại tỉnh Trà Vinh, nhằm xác định tỉ lệ ung thư đại trực tràng sàng lọc bằng xét nghiệm máu ẩn trong phân ở đồng bào Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh và một số yếu tố liên quan. Kết quả ghi nhận tỉ lệ đối tượng nghiên cứu có xét nghiệm sàng lọc bệnh lý đại trực tràng dương tính là 10,9%. Các yếu tố như tuổi, hoạt động thể lực, chế độ ăn rau quả, tần suất ăn thịt đỏ, tần suất ăn thức ăn chiên/xào và tần suất ăn thịt nướng có mối liên quan và làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Việc đánh giá chính xác các hành vi nguy cơ là cần thiết và là tiền đề quan trọng cho các chương trình can thiệp thay đổi hành vi trong cộng đồng.
Summary:
A cross - sectional study was conducted from 10/2020 to 12/2020 on 1843 subjects aged 40 and above in 30 selected communes using a multi - stage cluster sampling method in Tra Vinh province, aiming to determine the prevalence of individuals with positive occult blood test results and associated factors among the Khmer population in the southern part of Tra Vinh province. The results showed that the proportion of study subjects with positive screening tests for colorectal pathology was 10.9%. Factors such as age, physical activity, consumption of fruits and vegetables, frequency of red meat consumption, frequency of fried/stir - fried food intake, and frequency of grilled meat consumption were found to be correlated and increased the risk of colorectal cancer. Accurate assessment of risk behaviors is necessary and an important prerequisite for community - based intervention programs aiming to change behaviors.
Từ khóa:
Ung thư đại trực tràng; yếu tố liên quan; sàng lọc; Trà Vinh
Keywords:
Colorectal cancer; related factors; screening; Tra Vinh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1168
File nội dung:
o2303179.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log