Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 143
Tập 33, số 4 2023 Phụ bản

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP CHO TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

DIRECT TREATMENT COST FOR PREMATURE INFANTS AT THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN 2022
Tác giả: Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Quang Minh, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Thị Hoa
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định chi phí điều trị trực tiếp cho trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 657 trẻ sinh non từ 28 đến dưới 37 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí điều trị trung bình cho một trẻ sinh non là 19.640.490 đồng trong 16,9 ± 19,2 ngày với tuổi thai và cân nặng trung bình lần lượt là 33,0 ± 2,4 tuần và 1837,2 ± 562,1gram. Chi phí ngày giường chiếm 38,64%, tỷ lệ tử vong trong nghiên cứu là 5,2%. 64,9% trẻ mắc rối loạn hô hấp với chi phí điều trị trung bình là 23.610.051 đồng. Thời gian điều trị tăng 1 ngày thì chi phí điều trị tăng 1.284.588 đồng. Từ kết quả cho thấy, chi phí điều trị tăng dần theo thời gian điều trị. Tỷ lệ tử vong và chi phí điều trị giảm dần theo tuổi thai và cân nặng của trẻ. Do đó, để giảm chi phí điều trị, cần giảm thời gian nằm viện của trẻ sinh non và tăng cường các biện pháp dự phòng sinh non để giảm tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong của trẻ.
Summary:
The objective of this study is to determine direct treatment costs for premature infants at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology. This is a cross-sectional descriptive study on 657 patients born prematurely from 28 to less than 37 weeks at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology from October 2021 to October 2022. The result showed that the mean cost of treatment for a preterm patient was 19.640.490 VND in 16.9 ± 19.2 days with mean gestational age and weight of 33.0 ± 2.4 weeks and 1837.2 ± 562.1 gram, respectively. The cost of hospital duration accounted for 38.64%, the mortality rate in this study was 5.2%. 64.9% of patients had respiratory disorders with an average treatment cost of 23.610.051 VND. If the duration of treatment is increased by 1 day, the cost of treatment will increase by 1.284.588. If the gestational age increases by 1 week. The cost of treatment increased gradually over length of treatment. Mortality and treatment costs decreased with gestational age and weight of the patient. Therefore, in order to reduce treatment costs, it is necessary to reduce the length of hospital stay of preterm birth and strengthen the prevention for premature birth to reduce morbidity as well as mortality.
Từ khóa:
Sinh non; chi phí; chi phí điều trị; chi phí điều trị trực tiếp
Keywords:
Preterm birth; cost; cost of treatment; direct cost of treatment
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1238
File nội dung:
o2304143.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log