Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 167
Tập 33, số 4 2023 Phụ bản

ĐẶC ĐIỂM ĐỘT BIẾN GENE THROMBOPHILIA Ở PHỤ NỮ CÓ TIỀN SỬ THAI NGHÉN THẤT BẠI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG, 2022 – 2023

THE CHARACTERISTICS OF THROMBOPHILIA GENE MUTATIONS IN WOMEN WITH HISTORY OFPREGNANCY LOSS AT HAI PHONG HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 2022 – 2023
Tác giả: Phạm Thị Mai Anh, Đào Thị Hải Ly, Trần Thị Tú Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả đặc điểm các đột biến gene thrombophilia ở nhóm phụ nữ có tiền sử thai nghén thất bại và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 205 phụ nữ có tiền sử sảy/thai lưu đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 6/2022 - 5/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đột biến bao gồm V Leiden 0,5%; V R2 6,8%; MTHFR 677 35,1%; MTHFR 1298 52,2%; prothrombin; PAI-1 79,0%. Cá thể mang từ 4 allele đột biến có nguy cơ sảy thai/thai lưu liên tiếp tăng 6,9 lần, p < 0,001, OR = 6,9 (95%CI: 2,4 – 19,9). Không có sự khác biệt giữa tuổi sảy thai/thai lưu trung bình giữa hai nhóm trên. Mang đột biến gene Factor V R2 làm tăng nguy cơ gây sảy thai/thai lưu liên tiếp (p = 0,023). Tỷ lệ xuất hiện đột biến MTHFR 1298 cao hơn đáng kể so với tỷ lệ chung tại cộng đồng, tuy nhiên tỷ lệ sảy thai/thai lưu liên tiếp ≥ 3 lần giữa nhóm có và không mang gene đột biến không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,38). Như vậy, đột biến các gene thrombophilia đóng vai trò đáng kể trong bệnh sinh của thai nghén thất bại nhiều lần.
Summary:
This study aims to describe the characteristics of thrombophilia gene mutations in women with history of pregnancy loss and some related factors. A cross-sectional study conducted on 205 women had history of pregnancy loss at Haiphong hospital of Obstetrics and Gynecology from 6/2022 to 5/2023. Describe the prevalence and characteristics of thrombophilia gene mutations and relationship between these mutations and pregnancy loss. Our findings showed that the prevalence of gene mutations included Factor V Leiden 0.5%; Factor V R2 6.8%; MTHFR 677 C/T 35.1%; MTHFR 1298 A/C 52.2%; prothrombin; PAI-1 79.0%. Having from 4 mutated alleles increases the risk of recurrent pregnancy loss 6,9 times, p < 0.001, OR = 6.9 (95% CI: 2.4 – 19.9). Women carrying Factor V R2 gene mutation have higher risk of recurrent pregnancy loss (p = 0.023). Incidence of MTHFR 1298 A/C gene mutation in study population is significantly higher than in general population but the difference in recurrent pregnancy loss ratio between groups of women with/without mutation is not statistically significant (p = 0.38). Therefore, thrombophilia gene mutations have a certain effect on the etiolody of recurrent pregnancy loss.
Từ khóa:
Thai nghén thất bại; sảy thai liên tiếp; thrombophilia; V leiden; V R2; MTHFR; prothrombin; PAI-1
Keywords:
Pregnancy loss; recurrent pregnancy loss; thrombophilia; V leiden; V R2; MTHFR; prothrombin; PAI-1
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1241
File nội dung:
o2304167.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log