Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 113
Tập 33, số 4 2023 Phụ bản

KẾT QUẢ CỦA MIFEPRISTONE PHỐI HỢP VỚI MISOPOROSTOL TRONG ĐÌNH CHỈ THAI TỪ 13 ĐẾN 22 TUẦN TUỔI TRÊN THAI PHỤ CÓ SẸO MỔ LẤY THAI CŨ TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

RESULT OF MIFEPRISTONE IN COMBINATION WITH MISOPOROSTOL IN PREGNANCY TERMINATION FROM 13 TO 22 WEEKS OF AGE ON PREGNANT WOMEN WITH SCARS OF OLD CESAREAN SECTION AT THE DEPARTMENT OF REQUIRED SERVICES TREATMENT OF THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYN
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phan Thị Anh, Trần Thị Tố Hữu, Vũ Văn Du
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả kết quả của Mifepristone phối hợp với Misoprostol trong đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tuổi trên thai phụ có sẹo mổ lấy thai cũ tại khoa Điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 43 thai phụ đình chỉ thai từ 13 đến 22 tuần tuổi bằng thuốc có tiền sử mổ lấy thai cũ tại khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/04/2021 đến 30/04/2023. Kết quả của nghiên cứu cho thấy kết quả gây sẩy thai của phương pháp là 100%; thời gian gây sẩy thai trung bình là 16,5 ± 17,9 giờ; lượng Misoprostol trung bình gây sẩy thai là 700 ± 1000µg; tỷ lệ can thiệp buồng tử cung sau sổ rau là 81,4%. Như vậy việc đình chỉ thai nghén 13 - 22 tuần bằng phương pháp nội khoa sử dụng phác đồ phối hợp Mifepristone và Misoprostol giảm liều trên những thai phụ có tiền sử mổ lấy thai cho kết quả sẩy thai cao, thời gian sẩy thai ngắn, nên được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên cần phải có đào tạo và chỉ thực hiện ở tuyến có khả năng phẫu thuật.
Summary:
The objective of the study was to describe the results of Mifepristone combined with Misoprostol protocol in second-trimester induction termination with prior cesarean birth at the Department of required services treatment of the National Hospital of Obstetrics and Gynecology. A cross-sectional descriptive study on 43 women who terminated pregnancy from 13 to 22 weeks of age by medication with cesarean scars was conducted at the Department of required services treatment of the National Hospital of Obstetrics and Gynecology from April 1, 2021 to April 30, 2023. The results of the study showed that the success rate of the method was 100%, the mean induction-to-abortion interval was 16.5 ± 17.9 hours, the mean dose of Misoprostol was 700 ± 1000μg, the proportion of surgical intervention after placenta delivery was 81.4%. Conclusion, second-trimester induction termination using decreasing dose protocol of Mifepristone and Misoprostol with prior cesarean birth results high effectiveness, short duration, should be widely applied. However, the procedure should be trained and only performed at a surgically equiqqed department.
Từ khóa:
Đình chỉ thai nghén; sẹo mổ lấy thai; Mifepristone; Misoprostol
Keywords:
Termination of pregnancy; cesarean scar; mifepristone; misoprostol
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1234
File nội dung:
o2304113.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log