Thứ ba, 16/04/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Một số đặc điểm dịch tễ học đại dịch COVID-19 và đáp ứng của hệ thống giám sát tại Quảng Ninh năm 2021
Năng lực sức khỏe của sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian đại dịch COVID-19, 2021 - 2022
Thực trạng biếng ăn và yếu tố liên quan ở trẻ 24 - 71,9 tháng tuổi tại một số trường mầm non của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2022
Trang: 160
Tập 33, số 4 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHĂM SÓC CO HỒI TỬ CUNG VÀ HỖ TRỢ CHO TRẺ SƠ SINH BÚ CỦA HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2022

SITUATION OF THE PRACTICE OF UTERINE MASSAGE AND BREASTFEEDING SUPPORT OF MIDWIVES AT THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN 2022
Tác giả: Ngô Thị Minh Hà, Lê Thu Huyền, Lê Thanh Tùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 50 hộ sinh tại Khoa Đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhằm mô tả thực trạng thực hiện chăm sóc co hồi tử cung và hỗ trợ cho trẻ sơ sinh bú của hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022. Có 42 trường hợp có thực hiện các thao tác xoa đáy tư cung và đảm bảo các yếu tố chuyên môn, chiếm tỷ lệ 84%. Có 8 trường hợp có thực hiện xoa đáy tử cung làm nhưng không đạt, chiếm tỷ lệ 16%. 100% các trường hợp sản phụ được hộ sinh tư vấn về việc cho trẻ sơ sinh bú sớm. 84% sản phụ được hỗ trợ cho trẻ sơ sinh bú chiếm. Về kiến thức của hộ sinh, Có 17 hộ sinh nêu được chính xác 3 dấu hiệu trẻ sơ sinh đòi bú bao gồm chảy nước dãi, mở miệng, lè lưỡi và liếm (34%). Đa số hộ sinh chỉ nêu được 2 dấu hiệu, chủ yếu là chảy nước dãi, lè lưỡi và liếm (chiếm tỷ lệ 66,0%). Việc thực hành chăm sóc sau sinh của hộ sinh tương đối tốt. Tuy nhiên cần nâng cao kỹ năng, kiến thức của hộ sinh về các dấu hiệu trẻ sơ sinh đòi bú và việc hỗ trợ xoa đáy tử cung cho sản phụ.
Summary:
A cross-sectional study on 50 midwives at the Department of Delivery of the National Hospital of Obstetrics and Gynecology to describe the implementation of uterine massage and breastfeeding support by midwives at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology in 2022. The rate of pregnant women received a good uterine massage was 84%. 100% of cases of pregnant women was counseled by midwives about early breastfeeding. Regarding the knowledge of midwives, there were 17 midwives TCYTTG can correctly name 3 signs of babies asking for feeding including drooling, opening mouth, sticking out tongue and licking (34%). Most midwives only mentioned 2 signs, mainly drooling, sticking out their tongue and licking (accounting for 66.0%). Midwife’s postpartum care practice was relatively good. However, midwives should improve their skills and knowledge about signs of infant feeding and support for uterine contractions.
Từ khóa:
Chăm sóc sau sinh; bà mẹ và trẻ sơ sinh
Keywords:
Maternal; essential care; infant
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1240
File nội dung:
o2304160.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log