Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 66
Tập 33, số 4 2023 Phụ bản

XU HƯỚNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2021

ANTIBIOTIC CONSUMPTION IN THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY BETWEEN 2017 AND 2021
Tác giả: Dương Viết Tuấn, Thân Thị Hải Hà, Nông Mạnh Tú, Phan Thị Thuý Hằng, Phạm Thị Vân Hạnh
Tóm tắt:
Sử dụng kháng sinh an toàn hợp lý đang là mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế. Theo “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” các hình thức giám sát thực trạng sử dụng kháng sinh cần được tiến hành thường quy. Nghiên cứu được thực hiện thông qua hồi cứu dữ liệu nhằm mục tiêu mô tả xu hướng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 01/2017 - 12/2021. Lượng tiêu thụ kháng sinh trung bình toàn bệnh viện trong giai đoạn 2017 - 2021 là 36,75 DDD/100 ngày giường và có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Penicillin + chất ức chế betalactamase và nhóm cephalosporin có mức tiêu thụ cao nhất. Tiêu thụ penicillin + chất ức chế betalactamase có xu hướng tăng, trong khi nhóm cephalosporin có xu hướng giảm. Cefuroxim là hoạt chất có lượng tiêu thụ nhiều nhất 7,78 DDD/100 ngày nằm viện và có xu hướng giảm mạnh, tiếp đến là amoxicillin + acid clavulanic và ampicillin + sulbactam có số liều DDD/100 ngày giường lần lượt là 7,70 và 7,34 và có xu hướng tăng nhanh. Kết luận: Mức tiêu thụ kháng sinh toàn viện có xu hướng tăng nhanh qua các năm. Bệnh viện cần có các biện pháp tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh đồng thời thực hiện phân tích mức tiêu thụ kháng sinh thường qui theo hướng dẫn của quyết định 5631/QĐ-BYT.
Summary:
The reasonable and safe use of antibiotics is currently a top concern in the health sector. According to the "Guideline for the Management of antibiotic use in Hospitals", monitoring the usage of antibiotics should be implemented regularly. The study was conducted through retrospective data to describe the trend of antibiotic use at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology in the period 01/2017 - 12/2021. The average antibiotic consumption is 36.75 DDD/100 bed days and tends to increase rapidly over the years. Penicillin + beta - lactamase inhibitor and cephalosporin group had the highest consumption. Penicillin + beta - lactamase inhibitor consumption tends to increase, while cephalosporin tends to decrease. Cefuroxime is consumed most (7.78 DDD/100 bed days) and shows a sharp decrease, followed by amoxicillin + clavulanic acid and ampicillin + sulbactam (7.70 and 7.34 DDD/100 bed days respectively) and tend to increase rapidly. Conclusion: antibiotic consumption tends to increase rapidly over the years. Hospital should take measures to strengthen antibiotic use management and implement routine antibiotic consumption analysis based on the guidance of Decision 5631/QD-BYT.
Từ khóa:
Tiêu thụ kháng sinh; DDD; Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Keywords:
Antibiotics consumption; DDD; National Hospital of Obstetrics and Gynecology
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1228
File nội dung:
o230466.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log