Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 119
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ THEO QUAN ĐIỂM NGƯỜI CHI TRẢ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2022

DIRECT MEDICAL COST OF CANCER TREATMENT FROM THE PAYER'S PERSPECTIVE AND RELATED FACTORS AT DA NANG ONCOLOGY HOSPITAL IN 2022
Tác giả: Nguyễn Đắc Quỳnh Anh, Trần Bình Thắng, Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Phạm Thanh Nhân
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích chi phí điều trị ung thư theo quan điểm người chi trả và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, phương pháp định lượng trên 334 bệnh nhân ung thư (phổi, gan, vú, đại trực tràng, dạ dày) điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng từ 9/2022 – 12/2022. Chi phí trực tiếp theo quan điểm người chi trả bao gồm chi phí trực tiếp do y tế và chi phí không do y tế. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến nhằm xác định yếu tố liên quan đến chi phí điều trị. Kết quả cho thấy, tổng chi phí người bệnh chi trả trung bình cho quá trình điều trị ung thư là 44.193.107 đồng trên mỗi bệnh nhân. Chi phí trực tiếp cho y tế chiếm 35,38%; chi phí trực tiếp không liên quan đến y tế chiếm 64,62%. Có 47,6% người bệnh được bảo hiểm y tế hỗ trợ hoàn toàn. Thời gian điều trị, phương pháp điều trị và mức độ đồng chi trả bảo hiểm y tế là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến chi phí tự chi trả của bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Summary:
The objective of this study was to estimate the direct costs of cancer treatment from the payer’s perspective and to identify the factors related to the direct costs incurred during treatment among cancer patients at Da Nang Oncology Hospital in 2022. This was a crosssectional descriptive study that included 334 cancer patients (lung, liver, breast, colorectal, and stomach) at Da Nang Oncology Hospital from September to December 2022. Direct costs were used to calculate the total costs incurred by patients, including both medical and non-medical expenses. Multivariate linear regression analysis has identified the factors associated with treatment costs. The study found that the average total direct cost of cancer treatment was 44,193,107 VND per patient. Direct medical examination and treatment costs accounted for 35.38%, while non-medical direct costs accounted for 64.62%. 47.6% of participants were fully treatment-supported by health insurance. The duration of treatment, treatment method, and health insurance copayment were identified as significant factors related to the cost of cancer treatment from the payer’s perspective.
Từ khóa:
Chi phí điều trị; ung thư; quan điểm người chi trả
Keywords:
Cost; cancer treatment; payer’s perspective; cost of illness
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1410
File nội dung:
o2306119.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log