Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 60
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC CA TỬ VONG DO BỆNH DẠI VÀ RÀO CẢN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM, 2016 - 2021

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABIES DEATHS AND BARRIERS TO RABIES PREVENTION AND CONTROL IN THE CENTRAL REGION OF VIETNAM, 2016 - 2021
Tác giả: Lê Hoàng Thiệu, Hoàng Tiến Thanh, Nguyễn Đình Lượng, Hà Tuấn Anh, Đào Thế Anh, Đỗ Thái Hùng
Tóm tắt:
Bệnh dại gây tử vong cao ở khu vực miền Trung và còn nhiều rào cản trong phòng, chống bệnh dại. Thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính để mô tả đặc điểm dịch tễ học các ca tử vong do bệnh dại và rào cản trong phòng, chống bệnh dại năm 2016 – 2021 tại miền Trung. Phân tích hồi cứu 49 ca tử vong do bệnh dại thu thập theo hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên người của Bộ Y tế. Phỏng vấn sâu 67 cán bộ phụ trách dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, đơn vị Thú y. Kết quả tỷ lệ tử vong do bệnh dại trên 100.000 dân là 0,41 ca/100.000, số ca tử vong trung bình 7 ca/năm (5 – 12 ca). Trong 49 ca tử vong, nhóm tuổi 15 – 59 tuổi (59,2%), nghề nghiệp nông, nương rẫy (49,0%), 47 ca (96,0%) không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại, 2 ca (4,0%) đi tiêm muộn, nguyên nhân không đi tiêm do chủ quan (91,8%), không biết phải đi tiêm (8,2%). Rào cản trong phòng, chống bệnh dại là do thiếu nhân lực chuyên trách, chưa quản lý và tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó thả rông, người dân chủ quan không đi tiêm phòng sau phơi nhiễm. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông về bệnh dại, đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách dại.
Summary:
In the central region of Vietnam, rabies causes the highest number of deaths and there are many barriers to the prevention and control of the disease. Across - sectional study was used to describe epidemiological characteristics of rabies deaths in central region from 2016 – 2021. In-depth interviews characterized barriers to rabies prevention and control. Retrospective analysis was conducted for 49 rabies deaths collected according to the Ministry of Health’s guidelines for surveillance and prevention of human rabies. Regional health authorities interviewed 67 staff in charge of rabies at the provincial centers for disease control, district health centers, and local veterinary units. The results showed that the death rate from rabies per 100,000 population in the Central region was 0.41 cases/100,000 people, the average number of deaths was 7 cases/year (5 - 12 cases).Factors associated with having rabies disease were belonging to the age group 15 - 59 years old (59.2%), farming occupation (49.0%). Out of those who died, 47 cases (96.0%) were not vaccinated against rabies, and 2 cases (4.0%) were vaccinated late after the onset of symptoms. Most common reasons for nonvaccination were not wanting to be vaccinated (91.8%)and not knowing the importance of vaccination (8.2%). Barriers to the prevention and control of rabies included lack of specialized human resources, challenges with the management and vaccination of stray dogs, and few people seeking vaccination after exposure. It is necessary to promote communication about rabies and train human resources specializing in this disease.
Từ khóa:
Bệnh dại; rào cản; phòng chống bệnh dại
Keywords:
Rabies; barriers in prevention and control
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1402
File nội dung:
o230660.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log