Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 79
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN THAY ĐỔI KHÁNG THỂ IgG KHÁNG ĐỘC TỐ BẠCH HẦU TRONG NHÓM TUỔI TỪ 5 – 40, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2022

ASSESSING FACTORS RELATED TO CHANGE THE ANTI - DIPHTHERIA IgG ANTIBODIES IN THE AGE GROUP FROM 5 TO 40 IN KHANH HOA PROVINCE IN 2022
Tác giả: Nguyễn Đình Lượng, Đào Thế Anh, Hoàng Tiến Thanh, Nguyễn Bảo Triệu, Huỳnh Kim Mai, Lê Xuân Huy, Lê Thùy Liên, Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Tất Hòa, Lê Hoàng Thiệu, Đoàn Thị Thanh Thủy, Trương Gia Linh, Lê Hồng Quân, Trần Bình Thắng, Lay Myint Yoshida, Đỗ Thái Hùng
Tóm tắt:
Bệnh bạch hầu được phòng ngừa bằng vắc xin có chứa thành phần bạch hầu nhưng trong những năm gần đây tại Việt Nam đã có các đợt bùng phát dịch bệnh rải rác ở các tỉnh khu vực miền Trung. Nghiên cứu đã được thực hiện trên 1.195 đối tượng từ 5 – 40 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa với mục đích xác định các yếu tố liên quan đến thay đổi kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu. Phân tích đánh giá đường cong ROC dùng để dự báo hiệu quả của mô hình thông qua việc kiểm tra giá trị diện tích dưới đường cong (AUC). Kết quả cho thấy nhóm tuổi 5 - 10 tuổi có ngưỡng bảo vệ an toàn cao nhất (34,48%). Với AUC = 71,1% (KTC 95% [67,8% - 74,5%], p < 0,001); độ nhạy 55,8%; độ đặc hiệu 76,5% dựa trên phân tích đường cong ROC đã gợi ý phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu gồm chỉ số BMI (OR = 0,96), nhóm tuổi (thấp nhất nhóm 11 – 20 tuổi (OR = 0,18)) và khu vực sinh sống. Sớm có chiến lược can thiệp bằng tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu để bảo vệ cộng đồng ở từng nhóm tuổi và khu vực địa lý trên địa bàn tỉnh.
Summary:
Diphtheria is a disease that can be prevented with a vaccine containing the diphtheria component, in recent years, there have been sparse outbreaks of disease in Vietnam’s Central region. The study included 1.195 participants aged 5 - 40 in Khanh Hoa province to determine immune levels status and factors affecting anti-diphtheria toxin IgG antibodies. ROC curve analysis was used to predict the model’s effectiveness by assessing the area under the curve (AUC). The results indicated that the 5 - 10 age group had the highest safety protection threshold at 34.48%. With an AUC of 71.1% (95% CI [67.8% - 74.5%], p < 0.001); sensitivity of 55.8%; and specificity of 76.5%, the ROC curve analysis suggested classifying factors influencing IgG antibody response to diphtheria toxin, including BMI (OR = 0.96), age group (the lowest in the 11 - 20 age group (OR = 0.18)), and the living area. Early intervention strategies by diphtheria-containing vaccines are needed to protect the community with each age group and geographical area in the province.
Từ khóa:
Kháng thể IgG kháng độc tố bạch hầu; yếu tố liên quan; đường cong ROC; Khánh Hòa
Keywords:
The anti - diphtheria IgG antibodies; related to; ROC curve; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1404
File nội dung:
o230679.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log