Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 382
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT BẰNG KÍNH HIỂN VI CỦA CÁN BỘ Y TẾ TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2021

COMPETENCY ASSESSMENT TO PERFORM DIAGNOSTIC FOR MALARIA PARASITES BY MICROSCOPY OF HEALTH WORKERS IN THE CENTRAL - HIGHLAND REGION IN VIETNAM, 2021
Tác giả: Hồ Thị Thanh Thảo, Nguyễn Công Trung Dũng, Nguyễn Duy Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trầm, Trịnh Hữu Toàn, Đàm Văn Hào, Hồ Văn Hoàng
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang với 79 cán bộ y tế tại các tuyến y tế thông qua hai phương pháp điều tra trực tiếp và gián tiếp, nhằm đánh giá và mô tả một số yếu tố liên quan đến năng lực thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2021. Kết quả cho thấy 54,4% đối tượng có năng lực xếp loại D và 11,4% đối tượng xếp loại A. Với điều tra gián tiếp, 65% đối tượng đạt loại A và B, ở điều tra trực tiếp là 25,5% đạt loại A và B về năng lực, kỹ năng đếm mật độ ký sinh trùng sốt rét của đa số cán bộ còn yếu. Yếu tố giúp tăng xếp loại năng lực của đối tượng là nơi làm việc, tuyến tỉnh/huyện cao hơn tuyến xã (OR: 3,79; p < 0,001), hai yếu tố trình độ chuyên môn chính và thời gian làm công tác xét nghiệm sốt rét không có ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu này. Cần tiếp tục triển khai tốt công tác kiểm tra kết quả soi lam định kỳ hàng tháng, cũng như đào tạo lại cho cán bộ y tế về các kỹ thuật xét nghiệm sốt rét, đặc biệt tại các tuyến y tế cơ sở, tập trung đào tạo về kỹ năng đếm mật độ ký sinh trùng sốt rét.
Summary:
A cross - sectional study on 79 health workers aimed to evaluate and describe several factors related to the ability to perform diagnostic for malaria by microscopy in the Central - Highlands region in 2021. Results showed that 11.4% of staff achieved grade A and 54.4% of staff got grade D. The staff’s capacity to count Parasite density was not good with 50.6% of subjects rated D. The factor that helps increase the staff’s capacity to diagnose malaria by microscopy is work at a higher health level. It is advisable to focus on the results found in the study to develop appropriate training plans for each health level to increase the laboratory’s capacity to diagnose malaria by microscopy across the region, thereby ensuring good quality malaria diagnosis, contributing to promoting malaria elimination throughout the Central-Highlands region, and Vietnam in the next time.
Từ khóa:
Sốt rét; năng lực; kính hiển vi; miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam
Keywords:
Malaria; competency; microscopy; central - highland region in Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1441
File nội dung:
o2306382.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log