Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 192
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ HIV VÀ SỰ CHẤP NHẬN VẮC XIN HIV PHASE III CỦA NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN KIẾN ĐỨC, HUYỆN ĐẮK R'LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG, NĂM 2021

THE KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PREVENTIVE PRACTICES (KAP) REGARDING HIV AND HIV PHASE III VACCINE ACCEPTANCE OF RESIDENTS IN KIEN DUC TOWN, DAK R'LAP DISTRICT, DAK NONG PROVINCE, 2021
Tác giả: Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 384 người dân thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông từ tháng 01/2021 đến 02/2021; số liệu thu thập bằng cách phát phiếu, phỏng vấn trên bảng câu hỏi khảo sát. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa HIV, sự chấp nhận vắc xin HIV phase III và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận vắc xin HIV. Kết quả cho thấy người dân có kiến thức đúng, thái độ và thực hành tốt lần lượt 33,1%, 97,1% và 99,5%. Người dân biết các thông tin về HIV, phòng ngừa HIV chủ yếu từ báo, tạp chí (75%), ti vi (67,7%), mạng xã hội (65,9%) và qua nhân viên y tế (60,4%). 100% người dân xem việc sử dụng vắc xin phòng chống HIV là cần thiết và giá vắc xin có ảnh hưởng đến sự chấp nhận của họ. Có sự tương quan giữa kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa HIV (p < 0,05). Người dân chấp nhận vắc xin HIV phase III ở mức cao và có sự tương quan giữa sự chấp nhận vắc xin HIV phase III với kiến thức, thái độ, thực hành. Vì vậy, cần tăng cường nhận thức và truyền thông giáo dục sức khỏe về HIV bằng nhiều kênh thông tin: Tạp chí, sách, tivi, mạng xã hội và nhân viên y tế.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 384 residents in Kien Duc town, Dak RLap district, Dak Nong province from January 2021 to February 2021; the data was collected by handing out or face-to-face interviews based on a designed questionnaire. The objective of the study was to describe the knowledge, attitudes, preventive practices related to HIV, HIV phase III vaccine acceptance of residents in Kien Duc town and identify some factors influenced to HIV vaccine acceptance. The results showed that in general, residents have correct knowledge, good attitudes and preventive practices about HIV screening: 33.1%, 97.1%, and 99.5%, respectively. They have known information regarding HIV, preventive HIV via mainly magazines (75%), television (67.7%), social media (65.9%), and professional health (60.4%). 100% of residents consider the use of HIV vaccine necessary and vaccine price affects their vaccine acceptance. Research shows that there is a significant relationship between knowledge, attitudes, preventive practices (p < 0.05). The HIV phase III vaccine acceptance of residents is quite high and there is a significant relationship between this vaccine acceptance and knowledge, attitudes, practices related to HIV. Therefore, it is necessary to strengthen education and transfer information about HIV for residents through magazines, books, television, social media as well as health professions.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; HIV; vắc xin HIV phase III
Keywords:
Knowledge; attitude; practice; HIV phase III vaccine
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1418
File nội dung:
o2306192.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log