Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 290
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG, NĂM 2022

KNOWLEDGE, ATTITUDE TOWARDS COVID-19 VACCINATION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS AT EASTERN INTENATIONAL UNIVERSITY IN BINH DUONG PROVINCE, IN 2022
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Anh, Vũ Thị Tuyết, Nguyễn Thị Huyền Quyên
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ kiến thức, thái độ của sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêm mũi 4 vắc xin COVID-19. Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả, khảo sát 457 sinh viên EIU. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên có kiến thức trung bình về việc tiêm phòng vắc xin COVID-19, chiếm 85,3%; sinh viên có kiến thức tốt chiếm 12,5% và có 2,2% sinh viên thiếu kiến thức. Bên cạnh đó, sinh viên có thái độ trung lập chiếm 60%, sinh viên có thái độ tốt chiếm 37% và 3,1% sinh viên có thái độ tiêu cực về việc tiêm phòng vắc xin COVID-19. Tỷ lệ sinh viên sẵn sàng tiêm mũi 4 chiếm 56%. Nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố như ngành học, đã tiêm mũi 3 có ảnh hưởng đến mức độ kiến thức và thái độ của sinh viên. Ngoài ra sinh viên nữ có thái độ tích cực hơn nam trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Do đó, cần nâng cao nhận thức của sinh viên về lợi ích và sự cần thiết của việc tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19.
Summary:
The study aimed to assess the knowledge and attitude of students at Eastern International University (EIU) regarding to COVID-19 vaccination and describe associated factors affecting the intention to get the fourth dose vaccination. This was a cross - sectional descriptive study which was conducted with a total of 457 students at EIU. The results of the study showed that the majority of students had an average knowledge of COVID-19 vaccination, accounting for 85.3%; while there was 12.5% students with good knowledge, and 2.2% of students lacked knowledge. In addition, most of students had a neutral attitude with 60%, whereas the percentage of students having a positive attitude was 37%, and 3.1% of students had a negative attitude. The percentage of students willing to get the 4th dose was 56%.The study also showed that factors such as major and having received the 3rd injection had an impact on the level of knowledge and attitudes of students. In addition, female students had a more positive attitude than males about getting the fourth dose of COVID-19 vaccine. Therefore, it is necessary to enhance students’ knowledge and attitude about the benefits and necessity of COVID-19 booster vaccination.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; yếu tố ảnh hưởng; vắc xin COVID-19; sinh viên
Keywords:
Knowledge; attitude; associated factors; COVID-19 vaccine; students
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1430
File nội dung:
o2306290.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log