Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 224
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG BỆNH LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TẠI TỈNH QUẢNG NINH

RELATIONSHIP BETWEEN RESPIRATORY SYMPTOMS AND AMBIENT AIR POLLUTION AT QUANG NINH PROVINCE
Tác giả: Nguyễn Đức Sơn, Doãn Ngọc Hải, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Huyền, Hà Lan Phương, Lỗ Văn Tùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1.585 người dân sống tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long nhằm đánh giá mối liên quan giữa triệu chứng đường hô hấp và một số yếu tố môi trường không khí xung quanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ các chất CO, O3, NO2, SO2, PM10, PM2.5 trong không khí xung quanh không vượt giới hạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT. Có mối liên quan có ý nghĩa giữa nồng độ NO2, SO2 với số người xuất hiện triệu chứng về hô hấp. Khi nồng độ NO2 trong không khí tăng 1μg/m3, số người có nguy cơ mắc triệu chứng hắt hơi tăng 1,4%, chảy mũi tăng 1,6%, ngạt mũi tăng 1,1% vào ngày tiếp xúc; Khi nồng độ SO2 tăng 1μg/m3, số người có nguy cơ mắc triệu chứng hắt hơi tăng 2,8% (p < 0,01), chảy mũi tăng 3,6% (p < 0,001), ngạt mũi tăng 2,7% (p < 0,05) sau 1 ngày tiếp xúc và nguy cơ mắc triệu chứng này giảm dần đến sau 3 ngày tiếp xúc. Như vậy, nguy cơ mắc triệu chứng hắt hơi, chảy mũi, ngạt mũi có liên quan với nồng độ NO2 và SO2 trong môi trường không khí xung quanh ngay cả khi nồng độ các chất này thấp hơn giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.
Summary:
A cross - sectional investigation was conducted on 1585 people living in Hong Ha ward of Ha Long City to assess the relationship between respiratory symptoms and some indicators of the ambient air. Research results show that the content of CO, O3, NO2, SO2, PM 10, PM2.5 substances in the ambient air did not exceed the limit of the National Technical Regulation QCVN 05:2013/BTNMT. At low levels, if the concentration of NO2 in the air increases by 1μg/m3, the number of people at risk of sneezing symptoms increases by 1.4%, runny nose increases by 1.6%, stuffy nose increases by 1.1% on the day of exposure, If SO2 concentration increases by 1μg/m3, the number of people at risk of sneezing symptoms increases by 2.8% (p < 0.01), runny nose increases by 3.6% (p < 0.01), stuffy nose increases by 2.7% (p < 0.05) after one day of exposure. Thus, the risk of sneezing, runny nose, and stuffy nose is related to the concentration of NO 2 and SO2 in the ambient air even if the concentration of these substances does not reach the limit set by the Vietnamese Regulation.
Từ khóa:
Ô nhiễm; không khí xung quanh; triệu chứng; đường hô hấp
Keywords:
Pollution; ambient air; symptom; respiratory
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1422
File nội dung:
o2306224.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log