Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 390
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA CÁC CA BỆNH SỐT RÉT NGOẠI LAI TẠI HUYỆN MINH HOÁ, TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2017 – 2018

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF IMPORTED MALARIA CASES IN MINH HOA DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE, AND EA SUP DISTRICT, DAK LAK PROVINCE, 2017 - 2018
Tác giả: Nguyễn Công Trung Dũng, Đàm Văn Hào, Hồ Văn Hoàng, Nguyễn Duy Sơn Viện số
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành từ tháng 5 - 12 năm 2018 nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học của ca bệnh sốt rét ngoại lai tại hai tỉnh Quảng Bình, Đắk Lắk năm 2017 - 2018. Kết quả cho thấy ca bệnh sốt rét ngoại lai được ghi nhận ở hầu hết các xã, tại huyện Minh Hoá tập trung tại các xã biên giới với Lào, tại huyện Ea Súp tập trung tại các xã giáp ranh rừng Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ca bệnh sốt rét ngoại lai chủ yếu là nam giới với 85,6%, nghề nghiệp chủ yếu là đi làm rừng/rẫy với 95,2% và độ tuổi trên 15 chiếm 96,6%. Tại Minh Hóa, ca bệnh ở nhóm dân tộc Khùa là 80,8%; tại Ea Súp, ca bệnh cao nhất ở nhóm dân tộc Mông với 42,6%. Tiền sử mắc sốt rét của ca bệnh ngoại lai tại Minh Hoá là 11,8% và Ea Súp là 18,7%. Tại Minh Hoá, ca bệnh sốt rét ngoại lai do P. vivax chiếm đa số với 78,4%, ngược lại tại Ea Súp, P.falciparum chiếm đa số với 59,3%. Nơi nghi ngờ mắc của ca bệnh sốt rét ngoại lai chủ yếu là khu vực biên giới với 54,1%. Cần tăng cường phát hiện trường hợp bệnh sốt rét ngoại lai và phân tích sâu hơn về nguồn gốc của các ca bệnh này nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế lan truyền bệnh trở lại.
Summary:
A cross - sectional study was conducted from May to December 2018 to describe the epidemiological characteristics of imported malaria cases in two provinces, Quang Binh and Dak Lak, during 2017 - 2018. The results showed that imported malaria cases were recorded in most communes, with Minh Hoa District having concentrations in border communes with Laos, and Ea Sup District focusing on communes adjacent to the Krong Na forest in Buon Don District. The majority of imported malaria cases were males, accounting for 85.6%, predominantly engaged in forestry/ agricultural work (95.2%), and aged over 15, comprising 96.6%. In Minh Hoa, cases in the Khua ethnic group were 80.8%; In Ea Sup, the highest number of cases was in the Mong ethnic group with 42.6%. The history of previous malaria for the imported cases in Minh Hoa was 11.8%, and in Ea Sup, it was 18.7%. In Minh Hoa, imported malaria cases due to P. vivax account for the majority with 78.4%, whereas in Ea Sup, P.falciparum accounts for the majority with 59.3%. Suspected places of imported malaria cases are mainly border areas with 54.1%. There is a need to enhance the detection of imported malaria cases and conduct deeper analyses of the origin of these cases in order to detect early, treat promptly, and limit the re-establishment of local transmission.
Từ khóa:
Dịch tễ học; sốt rét; sốt rét ngoại lai
Keywords:
Epidemiology; malaria; imported malaria cases
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1442
File nội dung:
o2306390.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log