Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 397
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI BẮC GIANG, 2015 - 2022

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN BAC GIANG, 2015 - 2022
Tác giả: Dương Thị Hiển, Giáp Văn Minh, Đỗ Phương Loan, Phạm Thanh Sơn, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Phan Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Mai Duyên, Triệu Thị Thanh Vân, Đặng Thanh Minh
Tóm tắt:
Sốt xuất huyết dengue (SXHD) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút dengue gây nên. Để góp phần phòng chống SXHD, chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả một số đặc điểm dịch tễ học bệnh SXHD và phân bố huyết thanh của vi rút dengue tại Bắc Giang trong giai đoạn 2015 - 2022. Kết quả cho thấy, tỷ lệ mắc SXHD trung bình là 8,85/100.000 dân, không có trường hợp tử vong. Có tới 98% các trường hợp SXHD xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 12. Tỷ lệ mắc SXHD cao nhất ở khu vực thành phố (15,83/100.000 dân), sau đó đến khu vực trung du (9,44/100.000 dân) và thấp nhất là khu vực miền núi (5,98/100.000 dân). Tuổi trung bình mắc SXHD là 31,34 (95%CI: 30,52 - 32,16). Tỷ lệ mắc SXHD ở nhóm > 15 tuổi (13,75/100.000 dân) cao gấp 14 lần tỷ lệ mắc ở nhóm ≤ 15 (0,98/100.000 dân). Từ năm 2015 - 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát hiện được 3 týp vi rút Dengue, gồm D1, D2, D4; chưa phát hiện được týp D3. Týp D1 và D2 thay nhau chiếm ưu thế, xuất hiện năm 2017, 2019, 2020, 2022; týp D4 phát hiện được năm 2017 và 2022 nhưng với tỷ lệ rất thấp. Cần tăng cường giám sát dịch tễ và vi rút dengue để có biện pháp dự phòng hiệu quả.
Summary:
Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an acute infectious disease caused by the dengue virus. To contribute to the prevention of DHF, we conducted a study to describe some epidemiological characteristics of DHF and serotype distribution of dengue virus in Bac Giang, period 2015 - 2022. The study results showed that the average morbidity rate DHF in the period 2015 - 2022 in Bac Giang was 8.85/100,000 population, with no deaths. Up to 98% of DHF cases appear from May to December. Distribution of DHF cases by ecological region, the morbidity rate was highest in the city area (15.83/100,000 population), then in the midland area (9.44/100,000 population) and the lowest in the mountain area (5.98/100,000 population). The mean age of DHF was 31.34 years (95%CI: 30,52 - 32,16). The morbidity rate in the group > 15 years old (13.75/100,000 population) was 14 times higher than the morbidity rate in the group ≤ 15 years old (0.98/100,000 population). From 2015 to 2022, in Bac Giang province, 3 types of Dengue virus were detected, including D1, D2, D4; no type D3 was detected. Types D1 and D2 alternately prevailed, appearing in 2017, 2019, 2020, 2022; type D4 was detected in 2017 and 2022 but at a very low rate. It is necessary to strengthen epidemiological surveillance and dengue virus to take effective preventive measures.
Từ khóa:
Hội chứng sốt xuất huyết dengue; vi rút dengue; Bắc Giang; týp huyết thanh
Keywords:
Dengue hemorrhagic fever syndrome; dengue virus; Bac Giang; serotype
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1443
File nội dung:
o2306397.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log