Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 45
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÙNG GEN VP2 VÀ VP4 CỦA COXSACKIEVIRUS A16 LƯU HÀNH GÂY BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TẠI ĐẮK LẮK NĂM 2019

GENETIC CHARACTERISTICS OF THE VP2-VP4 CODING REGION OF COXSACKIEVIRUS A16 ASSOCIATED WITH HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE IN DAK LAK, 2019
Tác giả: Trần Lê Thiên Hương, Lê Văn Tuấn, Lê Dương Minh Quân
Tóm tắt:
Coxsackievirus A16 (CV-A16) thuộc chi Enterovirus là một trong những tác nhân gây bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Theo dữ liệu tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên năm 2019, CV-A16 chiếm 46,88% tổng số ca nhiễm, ngoài EV-A71 thì đây là một trong những tác nhân chính gây ra dịch tay chân miệng tại Đắk Lắk năm 2019. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm phân tích một số đặc điểm phân tử vùng gen VP2-VP4 của CV-A16 thu thập được tại Đắk Lắk năm 2019. Bằng kỹ thuật phân lập vi rút, giải trình tự gen cho kết quả như sau: Tỷ lệ phân lập vi rút đạt 46,33%; kết quả phân tích đoạn gen VP4 và VP2 gợi ý các chủng CV-A16 lưu hành tại Đắk Lắk năm 2019 thuộc phân nhóm gen B1a, là phân nhóm gen duy nhất lưu hành tại Việt Nam từ năm 2003 đến nay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi báo cáo về dịch tễ học phân tử CV-A16 tại khu vực này; từ đó bổ sung, cung cấp dữ liệu cho các nghiên cứu mở rộng vùng gen VP1 và toàn bộ bộ gen.
Summary:
Coxsackievirus A16 (CV-A16) of the genus Enterovirus is one of the causative agents of hand, foot and mouth disease in children. According to the report of Tay Nguyen institute of Hygiene and Epidemiology in 2019, CVA16 accounted for 46.88% of the total hand, foot and mouth cases, in which EV-A71 is one of the main causes of hand, foot and mouth disease in Dak Lak. Hence, we performed the study to analyze some molecular characteristics of the VP2-VP4 gene region of the CV-A16 sample collected in Dak Lak 2019. By virus isolation technique, and gene sequencing, results showed that the virus isolation rate was 46.33%; The results of analyzing the VP4 and VP2 gene segments suggest that the CV-A16 strains circulating in Dak Lak in 2019 belong to the B1a gene subgroup, which is the only gene subgroup circulating in Vietnam from 2003 to present. This is the first time we report on CVA16 molecular epidemiology in this region; thereby supplementing and providing data for studies expanding the VP1 gene region and the entire genome.
Từ khóa:
Bệnh tay chân miệng; CV-A16; Đắk Lắk; VP2; VP4
Keywords:
Hand; foot; and mouth disease; CV-A16; Dak Lak; VP2; VP4
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1400
File nội dung:
o230645.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log