Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 322
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 24 - 71 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2020

SOME FACTORS RELATED TO MALNUTRITION STATUS AMONG CHILDREN 24 - 71 MONTHS OLD IN YEN SON DISTRICT, TUYEN QUANG PROVINCE, IN 2020
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Hoàng Nguyễn Phương Linh, Lê Đức Trung
Tóm tắt:
Suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi đã và đang là một trong những vấn đề sức khoẻ có ý nghĩa cộng đồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 4.196 trẻ 24 - 71 tháng tuổi tại 10 trường mầm non của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2020 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan tới tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) của trẻ. Kết quả cho thấy, có mối liên quan giữa kinh tế hộ gia đình, nghề nghiệp mẹ, tiền sử cân nặng sơ sinh thấp của trẻ đối với cả 3 thể SDD. Những trẻ thuộc hộ gia đình kinh tế “nghèo và cận nghèo” làm tăng nguy cơ SDD thấp còi, nhẹ cân, gầy còm tương ứng 1,6; 2,1 và 1,8 lần (p < 0,05). Những trẻ có mẹ làm ruộng làm tăng nguy cơ SDD tương ứng 1,4; 1,6 và 1,7 lần (p < 0,01). Những trẻ có tiền sử cân nặng sơ sinh thấp < 2.500gr làm tăng nguy cơ tương ứng 2,2; 2,8 và 2,7 lần (p < 0,001). Ngoài ra, những trẻ biếng ăn làm tăng nguy cơ SDD nhẹ cân và tiền sử rối loạn tiêu hóa làm tăng nguy cơ SDD gầy còm. Vì vậy, cần cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời để góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em.
Summary:
Malnutrition in children under 5 years old has been and is one of the public health concerns in the Northern mountainous provinces. A cross-sectional study was conducted on 4,196 children 24 to 71 months old at 10 preschools in Yen Son districts, Tuyen Quang province in 2020, to explore some factors related to the children’s malnutrition. The results showed that a significant relationship between the household’s socioeconomic, the mother’s occupation, and history of low birth weight for all three types of malnutrition. Children from “poor and near-poor” socioeconomic households had a higher risk of stunting, underweight and wasting, respectively, 1.6 times, 2.1 times and 1.8 times (p < 0.05). Children whose mothers were farmers had a higher risk of malnutrition, respectively, 1.4 times, 1.6 times, and 1.7 times (p < 0.01). Children with a history of low birth weight < 2.500gr had a higher risk of malnutrition, respectively 2.2 times, 2.8 times and 2.7 times (p < 0.001). Besides, children with anorexia increase had an increased risk of underweight and a history of digestive disorders had an increased the risk of wasting. Therefore, it is necessary to improve socio-economic conditions, health care and nutrition in the first 1000 days of life to enhance malnutrition status.
Từ khóa:
Yếu tố liên quan; suy dinh dưỡng; thấp còi; gầy còm; 24 - 71 tháng; Tuyên Quang
Keywords:
Related factors; malnutrition; stunting; wasting; 24 - 71 months old; Tuyen Quang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1434
File nội dung:
o2306322.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log