Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 282
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID – 19

RESEARCH ON WORK MOTIVATION AND SOME RELATED FACTORS OF THE MEDICAL STAFF AT DA NANG PSYCHIATRIC HOSPITAL IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Hữu Liêm, Phan Thị Hoàng Oanh, Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Phan Vân Anh, Trần Hữu Tiến Đạt
Tóm tắt:
Nghiên cứu động lực làm việc và các yếu tố liên quan trong bối cảnh đại dịch COVID – 19 của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Phương pháp mô tả cắt ngang trên 230 nhân viên y tế (tỷ lệ phản hồi 91,3%) từ tháng 6/2021 - 2/2022 tại Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng. Nghiên cứu sử dụng thang đo động lực bao gồm 06 yếu tố có tổng số 32 tiểu mục sẽ có tối thiểu là 32 điểm và tối đa là 160 điểm. Kết quả cho thấy động lực làm việc của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng khá cao, có điểm trung bình là 3,6 điểm, trong đó, yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp có động lực cao nhất (3,74), tiếp theo là bản chất công việc (sự yêu thích, hứng thú với công việc) có điểm (3,64) và thấp nhất là yếu tố lương thưởng (3,49). Có mối liên quan giữa yếu tố giữa trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tham gia điều trị trực tiếp với người bệnh mắc COVID-19 và áp lực của việc tuân thủ 5K trong phòng chống dịch với động lực làm việc với p < 0,05.
Summary:
This study aims to describe work motivation and factors related to the context of the COVID-19 pandemic of the medical staff at Da Nang Psychiatric Hospital. A cross-sectional descriptive study sampled all 230 health workers (response rate 91.3%) from June 2021 to October 2022 at Da Nang Psychiatric Hospital. This research uses the motivation scale including 06 factors with a total of 32 sub-items with a minimum score is 32 points and a maximum is 160 points. Research results show that the work motivation of the medical staff of Da Nang Psychiatric Hospital has an average score of 3.6 points. There is a relationship between the factors of education level, marital status, work intensity, participation in direct treatment with patients with COVID-19, pressure of 5K compliance with work motivation of medical staff at Da Nang Psychiatric Hospital
Từ khóa:
Động lực làm việc; nhân viên y tế; Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng; COVID-19
Keywords:
Work motivation; Medical staff; Da Nang Psychiatric Hospital; COVID-19
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1429
File nội dung:
o2306282.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log