Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 422
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG, THẢI BỎ PIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022

AWARENESS AND BEHAVIOR RELATED TO BATTERY USAGE AND DISPOSAL AMONG STUDENTS AT DA NANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY IN 2022
Tác giả: Nguyễn Phạm Mai Thi, Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt:
Cùng với sự phát triển của các thiết bị điện tử, nhu cầu sử dụng pin trên thế giới càng ngày càng cao, số lượng pin thải ra khổng lồ; tuy nhiên việc thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng còn nhiều vấn đề, là hiểm họa gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người. Tại Việt Nam, những nghiên cứu về sử dụng và thải bỏ pin còn rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mô tả nhận thức và hành vi sử dụng, thải bỏ pin đã qua sử dụng của sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 337 sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đối tượng nghiên cứu có nhận thức đúng về sử dụng pin chiếm tỷ lệ cao (69%), nhưng nhận thức đúng về thải bỏ pin lại thấp (28%). Có tới 64% đối tượng nghiên cứu vứt pin đã sử dụng vào thùng rác sinh hoạt, chỉ có 11% sinh viên đem pin đã sử dụng đến các điểm thu gom pin. Nguyên nhân chính khiến sinh viên không đem pin đến điểm thu hồi là do không biết các điểm thu hồi. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giảm thiểu sử dụng pin, đặc biệt là loại pin sử dụng một lần và tăng cường thải bỏ pin đúng cách cho sinh viên.
Summary:
Along with the rapid increase in the usage of electricity devices, the demand for batteries has been dramatically increasing; thus the amount of used batteries disposal is enormous. Improper disposal of used batteries can lead to environmental pollution and pose a great risk to human health. Research on battery usage and disposal is limited in Viet Nam. This study aims to investigate awareness and behavior among students of Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy regarding their usage and disposal of batteries. A crosssectional study was implemented with 377 fulltime students participating. Results show that in general, students have good awareness about battery usage (69%), but have low awareness about the disposal of used batteries (28%). The majority of students put used batteries in household bins, only 11% of students took used batteries to battery collection points. The reason for this inappropriate disposal is a lack of knowledge about available battery collection points. Therefore, public education and the media should focus on encouraging university students to minimize battery usage and to dispose used batteries properly.
Từ khóa:
Sinh viên; pin; nhận thức; thải bỏ pin; thu gom pin; Đà Nẵng
Keywords:
Students; awareness; battery usage; battery disposal; Da Nang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1446
File nội dung:
o2306422.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log