Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 13
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG BẠCH HẦU SAU TIÊM 2 MŨI VẮC XIN TETANUS - DIPHTHERIA (Td) VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HUYỆN EASUP, TỈNH ĐẮK LẮK VÀ HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2021 - 2022

EVALUATION OF DIPHTHERIA ANTIBODY TITERS AFTER 2 DOSES OF TETANUS - DIPHTHERIA (Td) VACCINE IN EASUP DISTRICT, DAK LAK PROVINCE AND DAK SONG DISTRICT, DAK NONG PROVINCE IN 2021 - 2022
Tác giả: Viên Chinh Chiến, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thị Thu, Kloan, Trịnh Thị Thu Hương, Ngô Thị Tú Thủy, Nguyễn Lê Mạnh Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 763 người dân nhằm xác định tỷ lệ người đạt nồng độ kháng thể (KT) kháng bạch hầu ở mức bảo vệ sau tiêm 2 mũi vắc xin uốn ván - bạch hầu (Tetanus-diphtheria - Td) và một số yếu tố liên quan tại huyện EaSup, tỉnh Đắk Lắk và huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông từ 8/2021 đến 8/2022. Kết quả cho thấy, người có mức KT bảo vệ đầy đủ chiếm tỷ lệ cao 87,7%, đã đạt mức miễn dịch cộng đồng. Còn 8,9% ở mức bảo vệ một phần và 3,4% không có KT bảo vệ sau tiêm đủ 2 mũi Td. Tỷ lệ có KT bảo vệ đầy đủ ở nhóm dưới 18 tuổi (90,3%) cao hơn nhóm trên 18 tuổi (86,8%). Có 60,0% người ở nhóm dưới 18 tuổi có khả năng đạt hiệu giá nồng độ KT kháng độc tố bạch hầu ở mức bảo vệ đầy đủ sau tiêm 2 mũi Td cao hơn khả năng đạt mức KT bảo vệ một phần so với nhóm trên 18 tuổi (OR = 0,4, 95%CI = 0,20 - 0,85). Kết quả của nghiên cứu sẽ làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung mũi 3 vắc xin Td hoặc tiêm nhắc lại sau 10 năm để duy trì sự bảo vệ suốt đời cho những người trưởng thành và tiếp tục thực hiện các nghiên cứu theo dõi dọc để giám sát sự biến động nồng độ KT kháng độc tố bạch hầu của cộng đồng sau 5, 7, 10 và 15 năm.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 763 persons to evaluate the diphtheria antibody titers after 2 doses of vaccine Tetanus - diphtheria (Td) in EaSup district, Dak Lak province and Dak Song district, Dak Nong province from 8/2021 to 8/2022. The results showed that people with fully protective antibody levels accounted for a high rate of 87.7%, and achieved herd immunity. The partial protection was 8.9% and 3.4% was unprotected after the 2 doses of Td. The proportion of fully protective antibody in group under 18 years old (90.3%) was higher than in the group over 18 years old (86.8%). There 60.0% of people in the group under 18 years of age could achieve the titer of diphtheria antitoxin antibody at a fully protective level after 2 doses of Td, which was higher than the possibility of achieving a partially protective antibody level compared with that of the group over 18 years old (OR = 0.4, 95%CI = 0.20 - 0.85). The results of the study will be basic data for developing a plan to add the third dose of Td vaccine or a booster dose after 10 years to maintain lifelong protection for adults and continue to carry out longitudinal studies for monitoring diphtheria concentrations antibodies in the community after 5, 7, 10 and 15 years.
Từ khóa:
Bạch hầu; vắc xin Td; Đắk Lắk; Đắk Nông
Keywords:
Diphtheria; Td vaccine; Dak Lak; Dak Nong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1397
File nội dung:
o230613.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log