Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 404
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

PHƠI NHIỄM BỆNH VIỆN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN Y – ĐIỀU DƯỠNG, TRƯỜNG Y DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HOSPITAL EXPOSURE AND SOME RELATED FACTORS OF MEDICAL - NURSING STUDENTS, SCHOOL OF MEDICINE, DUY TAN UNIVERSITY
Tác giả: Phan Phạm Hữu, Nguyễn Thanh Minh, Hoàng Nhật Ân, Nguyễn Đăng Khánh, Đặng Văn Trí, Nguyễn Đình Tùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả tình trạng phơi nhiễm bệnh viện và yếu tố liên quan của sinh viên Y Đa khoa và Điều dưỡng trường Y dược, trường Đại học Duy Tân. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, từ tháng 1 - 3/2021 trên 397 sinh viên Y đa khoa từ năm 3 - 6 và sinh viên Điều dưỡng từ năm 2 - 4 Trường Y Dược, Trường Đại học Duy Tân với phương pháp chọn mẫu phân tầng theo tỉ lệ, với bộ công cụ khảo sát được xây dựng qua 3 giai đoạn. Tỉ lệ phơi nhiễm bệnh viện là 50,9%. Các yếu tố liên quan bao gồm xếp loại học tập, tự kiểm tra kháng thể hay tiêm phòng các bệnh lây truyền qua đường máu, mức độ tự tin đứng trước bệnh nhân để áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học, nhu cầu muốn có cơ hội nhiều hơn để thực hiện kỹ năng trên bệnh nhân tại bệnh viện. Để giảm tỉ lệ phơi nhiễm bệnh viện, sinh viên cần chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng lâm sàng và tận dụng tối đa thời gian thực hành trên bệnh viện. Nhà trường và bệnh viện cần đưa ra quy định về việc tự kiểm tra kháng thể và tiêm phòng các bệnh lây truyền thường gặp.
Summary:
The research aimed to describe the exposure status to hospitals and understand the related factors of Medical and Nursing students. A cross-sectional descriptive study was conducted from January to March 2021 on 397 Medical students from 3rd to 6th years and Nursing students from 2nd to 4th years at the School of Medicine, Duy Tan University. A stratified sampling method was used with a survey tool developed in three stages. The hospital exposure rate was 50.9%. Related factors included academic performance, self-assessment of antibody levels or vaccination for bloodborne diseases, confidence in applying learned knowledge and skills in front of patients, and the desire for more opportunities to practice skills on patients at the hospital. To reduce the hospital exposure rate, students need to proactively study, improve clinical knowledge and skills, and make the most of their practical time in the hospital. Universities and hospitals should establish regulations regarding testing antibody levels and vaccination for common infectious diseases.
Từ khóa:
Phơi nhiễm bệnh viện; sinh viên; Đà Nẵng
Keywords:
Hospital exposure; students; Da Nang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1444
File nội dung:
o2306404.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log