Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 35
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH XÔNG HYDROGEN PEROXIDE (H2O2) VÀ PHÒNG CHỐNG NHIỄM CHÉO TRONG SẢN XUẤT VẮC XIN SỐNG GIẢM ĐỘC LỰC SỞI VÀ RUBELLA TẠI POLYVAC

ASSESSMENT OF HYDROGEN PEROXIDE FUMIGATION METHOD FOR DISINFECTION AND CROSS-CONTAMINATION PREVENTION FOR THE PRODUCTION OF MEASLES AND RUBELLA LIVE ATTENUATED VACCINES AT POLYVAC
Tác giả: Ngô Thu Hường, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Đăng Quỳnh, Phạm Anh Thư, Lương Phú Duẩn, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thuý Hường, Nguyễn Đăng Hiền
Tóm tắt:
Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) hiện đang sản xuất vắc xin sởi, rubella sống giảm độc lực phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng và dịch vụ. Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá quy trình xông khử trùng phòng sạch và khả năng chống nhiễm chéo giữa vi rút sởi và rubella bằng H2O2 ở khu vực sản xuất vắc xin bán thành phẩm. Sau 3 lần thực hiện với máy Phileas 75 - DEVEA cùng thể tích 12ml/m3 H2O2 7,4%, quy trình xông bao gồm thời gian phun 1giờ 15 phút, thời gian xông 2 giờ 30 phút, thời gian thải khí 3 giờ 30 phút cho kết quả giám sát môi trường đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ thị sinh học (BI- Biological Indicator) nồng độ 103 Geobacillus stearothermophilus bị diệt hoàn toàn, khả năng bất hoạt vi rút sởi và rubella đáp ứng được tiêu chuẩn của Nhật Bản (giảm ≥ 3lgPFU). Dựa trên kết quả này, có thể thiết lập quy trình xông tại các bộ phận khác nhằm đảm bảo chất lượng phòng sạch trên toàn cơ sở POLYVAC cho sản xuất vắc xin sởi và rubella.
Summary:
The Center for Research and Production of Vaccines and Biologicals (POLYVAC) is currently producing measles and rubella live attenuated vaccines for the expanded immunization program and market. This study was conducted to evaluate the fumigation processes and cross - contamination prevention of measles and rubella viruses in the bulk production area. The Phileas 75-DEVEAs are used with 12ml of 7.4 % H 2O2 per cubic meter (m3). The fumigation included spraying, nebulizing and exhausting for 1 hour 15 minutes, 2 hours 30 minutes, and 3 hours 30 minutes, respectively. The results showed the good environmental monitoring results met WHO criteria; complete killing BI consisting 103 of G. stearothermophilus; the ability to prevent measles and rubella virus cross-contamination met Japanese standards (reduced ≥ 3.0lg PFU). Based on this result, it is possible to establish fumigation procedures in other departments to ensure cleanroom quality at POLYVAC facility for measles and rubella vaccine production.
Từ khóa:
Bán thành phẩm; rubella; sởi; H2O2; nhiễm chéo
Keywords:
Bulk; rubella; measles; H2O2; cross - contamination
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1399
File nội dung:
o230635.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log