Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 111
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG LAO TIỀM ẨN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, AN GIANG NĂM 2020 – 2021

THE STUDY OF LATENT TUBERCULOSIS INFECTION AND SOME FACTORS RELATED TO LATENT TUBERCULOSIS OF PEOPLE LIVING WITH TUBERCULOSIS PATIENTS IN LONG XUYEN CITY, AN GIANG PROVINCE, 2020 - 2021
Tác giả: Trần Võ Huỳnh Nghĩa Nhân, Từ Lan Vy, Huỳnh Cao Quang Phương
Tóm tắt:
Bệnh lao là một trong mười nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Lao tiềm ẩn là trạng thái đáp ứng miễn dịch với sự kích thích của kháng nguyên Mycobacterium Tuberculosis mà không có bằng chứng mắc bệnh lao về lâm sàng. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ lao tiềm ẩn, kiến thức về bệnh lao phổi và mô tả một số yếu tố liên quan đến lao tiềm ẩn của người sống chung với người bệnh lao phổi trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2020 - 2021. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích, nghiên cứu 324 đối tượng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2020 - 2021. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm lao tiềm ẩn là 35,8%, tỷ lệ người dân có kiến thức chung đúng về bệnh lao phổi là 21,6%. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm lao tiềm ẩn là liên quan đến nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh tế gia đình nghèo, tiền sử đái tháo đường, kiến thức về bệnh lao. Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ nhiễm lao ở nhóm người nhà sống chung với người bệnh lao phổi khá cao, cần được chú ý trong công tác phòng chống lao tại thành phố Long Xuyên.
Summary:
Tuberculosis (TB) disease is one of the top ten causes of death worldwide. Latent tuberculosis infection (LTBI) is defined as a state of persistent immune response that stimulation by Mycobacterium tuberculosis antigens without evidence of clinical manifestations on active tuberculosis (TB) disease. The study was to determine the prevalence of latent tuberculosis infection, and knowledge about pulmonary tuberculosis, and identify some factors related to latent TB of people living with pulmonary TB patients in Long Xuyen city, An Giang province in 2020 - 2021. Analytical crosssectional descriptive study was performed on 324 subjects in Long Xuyen city, An Giang province in 2020 - 2021. Results showed that the rate of latent TB infection was 35.8%, the percentage of people with correct general knowledge about pulmonary tuberculosis is 21.6%. Some factors associated with latent TB are: education level, occupation, poor and nearpoor households, Diagnosed with diabetes, knowledge about tuberculosis. It concluded that the rate of latent TB infection in the group of family members living with pulmonary TB patients is quite high, It is necessary to be noticed in the prevention of tuberculosis in Long Xuyen city.
Từ khóa:
Nhiễm lao tiềm ẩn; Mantoux; An Giang
Keywords:
Latent tuberculosis infection; Mantoux; An Giang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1408
File nội dung:
o2306111.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log