Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 217
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG SỨC KHOẺ CỦA CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI MỎ THAN PHẤN MỄ, THÁI NGUYÊN NĂM 2022

THE CURRENT HEALTH OF WORKERS AT PHAN ME COAL MINE, THAI NGUYEN IN 2022
Tác giả: Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Khắc Du, Trương Thị Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Anh
Tóm tắt:
Khai thác than là nhóm nghề gây ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, làm xuất hiện và gia tăng tỉ lệ bệnh tật ở người lao động... đặc biệt có thể mắc cách bệnh nghề nghiệp. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 294 công nhân nhằm mô tả thực trạng sức khoẻ của công nhân làm việc tại mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên năm 2022. Số liệu được thu thập thông qua khám sức khoẻ. Kết quả cho thấy tỉ lệ công nhân đạt sức khoẻ loại II chiếm tỷ lệ cao nhất (84,35%), sau đó đến loại III (11,22%), loại I (2,38%), loại IV (1,7%), thấp nhất là loại V (0,34%). Bệnh tai mũi họng chiếm tỉ lệ cao nhất (62,27%), sau đó đến bệnh cơ xương khớp (58,84%), tiêu hoá (41,84%), răng hàm mặt (37,41%)... bệnh đường hô hấp dưới chiếm tỉ lệ thấp (4,76%), có 01 trường hợp mắc bệnh bụi phổi nghề nghiệp (0,34%). Tỉ lệ công nhân nghỉ ốm trong năm chiếm 62,93%, số lượt nghỉ ốm trung bình 2,02, số ngày nghỉ ốm trung bình 10,44 ngày/năm. Như vậy sức khỏe của công nhân làm việc tại mỏ than Phấn Mễ chưa tốt, còn xuất hiện các trường hợp sức khỏe loại IV, V và tỉ lệ mắc bệnh tai mũi họng và cơ xương khớp tương đối cao. Cần phải có kế hoạch tổ chức lao động hợp lý và điều trị bệnh kịp thời cho người lao động.
Summary:
Working in coal mines can affect health, which is the cause of rising and increasing the rate of diseases in workers... especially occupational diseases. A cross - sectional descriptive study was conducted on 294 workers to describe the health status of workers at Phan Me coal mine, Thai Nguyen in 2022. Data is collected through health check for workers. The results show that the proportion of workers with health level II is the highest (84.35%), type III (11.22%), type I (2.38%), type IV (1.7%), and the lowest is type V (0.34%). Ear, nose and throat disease accounted for the highest rate (62.27%), musculoskeletal disease (58.84%), gastrointestinal disease (41.84%), dental disease (37.41%)...Lower respiratory disease accounted for a low rate (4.76%), there was only 01 case of occupational dust disease (0.34%). The rate of employees taking sick leave during the year accounted for 62.93%, the average number of sick leave was 2.02, the average number of sick days was 10.44 days/ year. The health of workers in Phan Me coal mine is not good, there are cases of health type IV, V and the rate of ear - nose - throat and musculoskeletal diseases are relatively high. It is necessary to have a reasonable labor plan and treatment of diseases for workers.
Từ khóa:
Sức khoẻ; bệnh tật; công nhân; mỏ than; Thái Nguyên
Keywords:
Health; disease; worker; coal mine; Thai Nguyen
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1421
File nội dung:
o2306217.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log