Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 330
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG THỂ NHẸ CÂN TẠI TỈNH HẬU GIANG NĂM 2019 - 2020

CURRENT STATUS OF MALNUTRITION IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD AND SOME RELATED FACTORS IN UNDERWEIGHT MALNOURISHED CHILDREN IN HAU GIANG PROVINCE IN 2019 - 2020
Tác giả: Võ Hoàng Hận, Trương Văn Hạnh
Tóm tắt:
Suy dinh dưỡng (SDD) do thiếu protein - năng lượng là tình trạng thiếu dinh dưỡng quan trọng và phổ biến ở trẻ em nước ta và vẫn còn khá cao tỷ lệ SDD tại tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1400 bà mẹ và con của họ dưới 5 tuổi nhằm xác định tỷ lệ SDD và mô tả một số yếu tố liên quan ở trẻ SDD thể nhẹ cân tại tỉnh Hậu Giang thực hiện từ tháng 9/2019 đến 7/2020, bằng bộ câu hỏi soạn sẵn và dụng cụ cân đo. Kết quả có 1400 trẻ (51,5% trẻ và 48,5% gái), tỉ lệ trẻ SDD thấp còi là 15,9%, SDD nhẹ cân là 8,4% và SDD gầy còm là 7,3%. Bà mẹ trong thai kỳ tăng cân ≥ 10kg có tỉ lệ trẻ SDD thấp hơn nhóm tăng cân < 10kg (p < 0,05). Trẻ được tiêm chủng đầy đủ có tỉ lệ SDD thấp hơn nhóm không tiêm chủng đầy đủ (p < 0,001). Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở tỉnh Hậu Giang còn khá cao. Cần tăng cường chăm sóc thai kỳ đúng và tiêm chủng đầy đủ cho trẻ để cải thiện tình trạng SDD của trẻ cho các bà mẹ.
Summary:
Malnutrition associated with a deficiency in protein is an important and popular problem among children in Viet Nam, and the prevalence of malnutrition in Hau Giang province is still high. A cross-sectional descriptive study on 1,400 mothers and their children under 5 years old to determine the malnutrition percentage and describe some related factors in underweight malnourished children in Hau Giang province conducted from September 2019 to July 2020, by a set of prepared questions and measuring tools.The study included 1400 children (51.1% was boy and 48,5% was girl). The percentage of children suffered from stunting was 15.9%, the figures of children with underweight and wasting were 8,4% and 7.3%, respectively. Mothers had weight gain during pregnancy from 10 kilograms and above had the prevalence of malnourished children lower than those who had weight gain during pregnancy under 10 kilograms (p < 0,05). Fully vaccinated children had a lower malnutrition percentage than nonfully vaccinated children (p < 0.001). The percentage of children had malnutrition in Hau Giang province was considerably quite high. It is necessary to strengthen proper pregnancy care and fully vaccinate children to improve child malnutrition for mothers.
Từ khóa:
Suy dinh dưỡng; trẻ em dưới 5 tuổi; Hậu Giang
Keywords:
Malnutrition; children under five years old; Hau Giang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1435
File nội dung:
o2306330.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log