Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 165
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỘC H’RÊ TỪ 40 TUỔI TRỞ LÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HUYỆN MINH LONG, TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2022

THE SITUATION OF HYPERTENSION IN THE H'RE ETHNIC GROUP AGED 40 AND OVER AND SOME RELATED FACTORS IN MINH LONG DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE IN 2022
Tác giả: Đinh Vũ Hoàng, Đỗ Ích Thành, Lã Ngọc Quang, Vũ Phong Túc, Đinh Muôn
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu là mô tả thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc H’rê tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 558 người dân tộc H’rê từ 40 tuổi trở lên sinh sống tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 9/2022 đến tháng 01/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người dân tộc H’rê mắc tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao là 47,7% (nam 55,3% và nữ 44,7%). Tỷ lệ người dân tộc H’rê mắc tăng huyết áp mới phát hiện trong cộng đồng là 41,0%. Một số yếu tố liên quan đặc trưng áp ở người dân tộc H’rê đến tăng huyết được tìm thấy qua phân tích hồi quy logistic đa biến bao gồm tuổi từ 60 trở lên (OR:4,67; 95%CI:2,68-8,22), trình độ học vấn thấp dưới tiểu học (OR:2,00; 95%CI:1,07 - 3,75), không hoặc ít vận động thể lực (OR:4,40; 95%CI:1,80 - 10,74), thường xuyên ăn mặn (OR:1,94; 95%CI:1,11 - 3,41), hút thuốc lá (OR:2,01; 95%CI:1,17 - 3,46), tiền sử gia đình có người mắc tăng huyết áp (OR:2,33; 95%CI:1,32 - 4,13), tiền sử rối loạn mỡ máu (OR:3,76; 95%CI:1,31 - 10,77). Địa phương cần quan tâm hơn đến công tác khám sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp ở người dân tộc H’rê ngay cả ở miền núi và xây dựng các biện pháp can thiệp thay đổi hành vi nguy cơ nhằm giảm tiến triển thành tăng huyết áp.
Summary:
The study aimed to describe the prevalence and describe some related factors to hypertension in H’re ethnic minority 40 years of age or older in Minh Long District, Quang Ngai Province in 2022. Descriptive epidemiology: descriptive epidemiology A cross-sectional study was conducted on 558 H’re ethnic people aged 40 years and older living in 5 communes in Minh Long district, Quang Ngai province from September 2022 to January 2023. The results showed that the rate of H’re ethnic group with hypertension was 47.7% (male 55.3% and female 44.7%). The proportion of H’re ethnic group with newly discovered hypertension in the community is 41.0%. Some factors related to hypertension characteristic of H’re ethnic group were found through multivariable logistic regression analysis including age 60 and older (OR: 4.67; 95% CI: 2, OR: 4,67; 95% CI: 2, OR: 4, 67; 95% CI: 2). 68 - 8.22), less than primary school education (OR: 2.00; 95% CI:1.07 - 3.75), no or less physically active (OR: 4.40; 95 %CI:1.80 - 10.74), regularly eat salty foods (OR:1.94; 95%CI:1.11 - 3.41), smoke cigarettes (OR:2.01; 95%CI: 1.17 - 3.46), family history of hypertension (OR: 2.33; 95% CI:1.32 - 4.13), history of dyslipidemia (OR: 3.76; 95%CI:1.31 - 10.77). Localities need to pay more attention to screening for early detection of hypertension in the H’re ethnic group even in mountainous areas and develop interventions to change risk behaviors to reduce progression to hypertension.
Từ khóa:
Tăng huyết áp; yếu tố liên quan; dân tộc H’rê; Minh Long
Keywords:
Hypertension; related factor; H’re ethnic group; Minh Long
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1415
File nội dung:
o2306165.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log