Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 266
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG TIẾP CẬN MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 Ở TRẺ 6 – 36 THÁNG TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

THE STATUS OF ACCESSING SOME HEALTH PROGRAMS IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC IN CHILDREN 6 - 36 MONTHS OLD AT THE NUTRITION CLINIC OF CHILDREN'S HOSPITAL IN 1 HO CHI MINH CITY IN 2021
Tác giả: Phạm Minh Châu, Thái Đức Luân
Tóm tắt:
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều chương trình sức khỏe gặp gián đoạn. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng tiếp cận các chương trình sức khỏe của trẻ 6 – 36 tháng tuổi trong bối cảnh này. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 11/2021 – 3/2022 (thời điểm vừa trải qua đợt dịch lần thứ tư) trên 398 trẻ 6 – 36 tháng tuổi đến khám tại phòng khám Dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 – Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, trong bối cảnh dịch COVID-19, việc tiếp cận các hoạt động như: Bổ sung vitamin A liều cao, tiêm đủ vắc xin đúng lịch và tẩy giun ở trẻ 6 – 36 tháng tuổi đến khám dinh dưỡng tại bệnh viện Nhi Đồng 1 còn thấp, không đạt chỉ tiêu, cụ thể: là tỷ lệ mẹ của trẻ uống bổ sung vitamin A liều cao sau sinh đạt 73,9%, tỷ lệ trẻ uống bổ sung vitamin A liều cao trong 6 tháng đạt 79,1%, tỷ lệ tiêm đủ vắc xin đúng lịch đạt 68,6%, tỷ lệ trẻ tẩy giun trong vòng 6 tháng đạt 50,8%. Mặc dù, tỷ lệ tiếp cận các chương trình sức khỏe ở trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19 là thấp hơn so với các năm trước, tuy nhiên là thành quả rất đáng khích lệ.
Summary:
In the COVID-19 pandemic, many health programs have been disrupted. The study describes the status of access to health care programs for children aged 6 - 36 months old. A cross-sectional descriptive study was carried out from November 2021 to March 2022 (after the time of the fourth outbreak) on 398 children aged 6 - 36 months old who visited the Nutrition Clinic of Children’s Hospital 1 - HCMC. The results show that, in the context of the COVID-19 pandemic, the access to activities such as high-dose vitamin A supplementation, timely vaccination, and deworming for children aged 6 - 36 months attending nutritional checkups at Children’s Hospital 1 is still low and does not meet the targets: the percentage of mothers taking high-dose vitamin A supplements after birth was 73.9%, and the percentage of children taking high-dose vitamin A supplements in 6 months was 79.1%. The rate of getting enough vaccines on schedule reached 68.6%, and the rate of children deworming within six months reached 50.8%. Although the rate of access to children’s health programs in the context of the COVID-19 epidemic is lower than in previous years, it is still a very encouraging achievement.
Từ khóa:
Chương trình sức khỏe; bổ sung vitamin A; tiêm chủng mở rộng; tẩy giun định kỳ
Keywords:
Health program; vitamin A supplementation; expanded vaccination; periodical deworming
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1427
File nội dung:
o2306266.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log