Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 362
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC NHÀ HÀNG TRONG KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2022

THE REALITY AND RELATED FACTORS ARRIVE CONDITIONS GUARANTEE TO FOOD SAFETY AT THE RESTAURANTS WITHIN HOTELS IN THANH HOA PROVINCE, 2022
Tác giả: Lê Hồng Sơn, Đỗ Kim Anh, Hoàng Thị Huyền, Đặng Minh Trang
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang với mục tiêu đánh giá thực trạng và một số yếu tố liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tiến hành trên 87 mẫu thực phẩm và 348 người (87 người quản lý và 261 người trực chế biến thực phẩm) tại 87 nhà hàng trong khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cho thấy: 10/87 (chiếm 11,5%) cơ sở có mẫu thực phẩm bị ô nhiễm (vượt quá giới hạn cho phép) các chỉ tiêu vi sinh vật (Coliform, Escherichia coli và Staphylococcus aureus); tỷ lệ mẫu thực phẩm bị ô nhiễm cả 03 chỉ tiêu trên là 1,2%, các mẫu chỉ bị ô nhiễm Coliform, E. coli hoặc S.aureus lần lượt là 4,6%, 2,3% và 1,2%; có 10,0% mẫu thịt, 15,6% mẫu thủy sản, hải sản và 8,0% các mẫu thực phẩm khác bị ô nhiễm. Có 73,6% nhà hàng bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, trong đó đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất là 80,5%, về trang thiết bị, dụng cụ là 77,0%, về điều kiện con người là 79,3% và về bảo quản nguyên liệu, thực phẩm là 72,4%. Kiến thức và thực hành chung đạt của đối tượng nghiên cứu là 77,3% và 75,9% (của người quản lý là 78,2% và 77,0%; của người trực chế biến thực phẩm là 77,0% và 75,5%).
Summary:
A cross - sectional study with aimed to identify the reality and related factors arrive conditions guarantee to food safety at the restaurants within hotels in thanh hoa province was conducted on 87 samples of instant foods and 348 people (87 managers and 261 people of food processing) at 87 restaurants within hotels in Thanh Hoa province. The study showed that: 11.5% of instant foodsat at 87 the restaurants within hotels are contaiminated (over the acceptibility limit) for Coliform, Escherichia coli and Staphylococcus aureus; the percentage of food samples contaminated both Coliform, E. coli and S.aureus are 1.2%, only contaminated Coliform are 4.6%, only E. coli are 2.3% and only S.aureus are 1.2%; have 10.0% food samples from meat and meat products, 15.6% food samples from seafood and 8.0% food samples from other products are contaiminated. 73.6% of the restaurants within hotels meet the requirements about food safety guarantee, in which 80.5% meet the premises conditions, 77.0% meet the equipment, tools, 79.3% meet the people and 72.4% meet the food preservation conditions. The right knowledge and practice of people managers and people of food processing is 77.3% and 75.9% (which right knowledge and practice of people managers is 78.2% and 77.0%; people of food processing is 77.0% and 75.5%).
Từ khóa:
An toàn thực phẩm; thực phẩm bị ô nhiễm; nhà hàng trong khách sạn
Keywords:
Food safety; contaiminated foods; restaurants within hotels
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1439
File nội dung:
o2306362.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log