Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 413
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

THỰC TRẠNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ CHỒNG TỪ 18 - 49 TUỔI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2021

LOWER GENITAL TRACT INFECTION AND RELATED FACTORS MARRIED WOMEN AGED 18 - 49 YEARS IN QUANG BINH PROVINCE IN 2021
Tác giả: Đỗ Quốc Tiệp, Nguyễn Thị Song Kim, Phạm Minh Tuấn, Hồ Thị Hồng Xuân, Trương Hồng Diễm Thúy, Nguyễn Văn Ngọc, Phan Thị Thanh Tâm
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là xác định thực trạng viêm nhiễm đường sinh dục dưới và mô tả một số yếu tố liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi từ 18 - 49 tại tỉnh Quảng Bình. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 800 phụ nữ có chồng tại tỉnh Quảng Bình từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục dưới chiếm 60,1% và không có mối liên quan giữa tỷ lệ viêm nhiễm đường sinh dục dưới với các đặc điểm nhân khẩu như nhóm tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn cũng như tình trạng nạo phá thai. Kết quả khám sàng lọc của nghiên cứu chúng tôi cho thấy viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở mức cao đáng phải lo ngại. Chính vì vậy, viêm nhiễm đường sinh dục là một vấn đề y tế công cộng đáng quan tâm và can thiệp kịp thời giảm ảnh hưởng xấu của bệnh đến sức khỏe của người phụ nữ và nòi giống tương lai.
Summary:
The goal of the study is to determine the current status of lower genital tract infections and learn some factors related to lower genital tract infections in married women aged 18-49 in Quang Binh province. This was a crosssectional descriptive study conducted on 800 married women in Quang Binh province from January to March 2021. The study results showed that the rate of lower genital tract infections accounted for 60.1% and there was no relationship between the rate of lower genital tract infections and demographic characteristics such as age group, occupation, education level and abortion status. The screening results of our study showed a high level of lower genital tract infection that is worthy of concern. Therefore, genital tract infections are a public health issue worthy of concern and timely intervention to reduce the negative effects of the disease on the health of women and future races.
Từ khóa:
Viêm nhiễm đường sinh dục dưới; phụ nữ
Keywords:
Lower reproductive tract infection; women
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1445
File nội dung:
o2306413.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log