Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 233
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI TÂM LÝ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

PSYCHOLOGICAL OVERLOAD OF MEDICAL WORKERS AT DA NANG PSYCHIATRIC HOSPITAL IN THE NEW CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC IN 2022 AND SOME RELATED FACTORS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Anh, Bùi Quốc Dũng, Huỳnh Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Liêm, Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Phan Vân Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng và các yếu tố liên quan năm 2022. Đây là nghiên cứu cắt ngang, cách chọn mẫu toàn bộ 207 nhân viên y tế (tỷ lệ phản hồi 88,9%/184) bằng thang đo quá tải tâm lý (MBI). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bị quá tải tâm lý chung ở mức cao là (14,7%), trong đó, xét về suy kiệt cảm xúc là 12,5%, thái độ tiêu cực là 6,5% và hoàn thành nhiệm vụ thấp 24,5%. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, thu nhập và quá trình tham gia chống dịch, khối lượng công việc, cường độ công việc, vị trí chuyên môn với quá tải tâm lý với p < 0,05. Vì vậy, rất cần có những giải pháp hỗ trợ và can thiệp về tình trạng này ở nhân viên y tế.
Summary:
The study described psychological burnout among medical workers at Da Nang Psychiatric Hospital and identified some related factors associated with the COVID-19 pandemic in 2022. This cross - sectional descriptive study sampled all 207 medical workers (response rate 88.9%/184) using a self-completed Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire. The research results showed a high overall rate of psychological burnout (14.7%). Specifically, emotional exhaustion was 12.5%, negative attitudes were 6.5%, and low task completion was 24.5%. There was a significant relationship between educational level, professional qualifications, income, participation in epidemic prevention, workload, job intensity, and professional position with psychological burnout (p < 0.05). Therefore, implementing support and interventions for medical workers in this situation is crucial.
Từ khóa:
Quá tải tâm lý; cán bộ y tế; COVID-19; Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng
Keywords:
Burnout; medical workers; COVID-19; Da Nang Psychiatric Hospital
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1423
File nội dung:
o2306233.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log