Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 346
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG HỌC TẠI CẦN THƠ NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

ADHERENCE TO REGULATIONS AND SOME FACTORS AFFECTING THE FOOD SAFETY OF COLLECTIVE KITCHENS AT SCHOOLS IN CAN THO CITY IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thành Anh Thư, Hồ Đắc Thoàn
Tóm tắt:
Nghiên cứu ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính thực hiện trên toàn bộ 207 bếp ăn tập thể, 207 bếp trưởng, phỏng vấn sâu chủ đích 10 cán bộ quản lý và 12 người bếp trưởng tại trường học 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng thành phố Cần Thơ năm 2022 nhằm mô tả sự tuân thủ quy định an toàn thực phẩm (ATTP) của bếp ăn tập thể trường học và một số yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy tỷ lệ bếp ăn tuân thủ quy định ATTP là 56,5%, trong đó điều kiện về cơ sở vật chất đạt 72,0%, về trang thiết bị, dụng cụ đạt 61,8%, kiến thức và thực hành về ATTP của người bếp trưởng đạt lần lượt là 66,7% và 64,7%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy định ATTP gồm: Tần suất kiểm tra, giám sát (OR = 2,7; CI 95%: 1,46 - 4,94) trình độ học vấn (OR = 2,8; CI 95%: 1,55 - 5,05); thâm niên làm việc (OR = 2,2; CI 95%: 1,22 - 4,08); đào tạo về chế biến (OR = 2,6; CI 95%: 1,44 - 4,53); tiếp cận các nguồn thông tin về ATTP (OR = 2,5; CI 95%: 1,27 - 4,86); kiến thức (OR = 5,2; CI 95%: 2,79 - 9,79) và thực hành (OR = 1,9; CI 95%: 1,05 - 3,33) của bếp trưởng về ATTP.
Summary:
A cross - sectional descriptive study, combining quantitative and qualitative, was carried out on 207 collective kitchens and 207 chefs including in-depth interviews on 10 managers and 12 chefs at schools in 3 districts of Ninh Kieu, Binh Thuy and Cai Rang, Can Tho city in 2022. The objectives of the study was in order to descrie the regulatory adherence and identify some factors affecting the food safety of the school collective kitchens. The results showed that the percentage of kitchens adherence to food safety regulations is 56.5%, of which condition the infrastructure of facilities reached 72.0%, equipment and tools reached 61.8%, knowledge and practice of food safety of the chefs reached 66.7% and 64.7% respectively. Some factors affecting adherence to food safety regulations include: educational level (OR = 2.8; 95%, CI: 1.55 - 5.05); working seniority (OR = 2.2; 95% CI: 1.22 - 4.08); training in food processing (OR = 2.6; 95% CI: 1.44 - 4.53); access to information on food safety (OR = 2.5; 95% CI: 1.27 - 4.86); frequency of testing, monitoring on food safety (OR = 2.7; 95% CI: 1.46 - 4.94), knowledge (OR = 5.2; 95% CI: 2.79 - 9.79) and practice (OR = 1.9; 95% CI: 1.05 - 3.33) of the chef on food safety
Từ khóa:
An toàn thực phẩm; bếp ăn tập thể; tuân thủ quy định
Keywords:
Food safety; collective kitchen; regulatory adherence
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1437
File nội dung:
o2306346.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log