Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 274
Tập 33, số 6 2023 Phụ bản

TỶ LỆ THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÓM THƯƠNG LÁI TẠI CHỢ XÓM MỚI, NHA TRANG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2021

RATE OF PRACTICE FOR COVID-19 PREVENTION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG TRADERS AT XOM MOI MARKET, NHA TRANG CITY, KHANH HOA PROVINCE IN 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Nhật Linh, Trần Thị Thanh
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan làm ảnh hưởng đến thực hành phòng chống bệnh COVID-19 ở thương lái, nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 424 đối tượng thương lái tại chợ Xóm mới, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa trong thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Kết quả cho thấy nguy cơ thực hành không tốt các biện pháp phòng bệnh COVID-19 sẽ tăng lên 2,1 lần ở nhóm thương lái tuổi ≥ 40 tuổi (PR = 2,1; 95% KTC 1,3 - 3,3), 1,7 lần ở người có tôn giáo (PR = 1,7; 95% KTC 1,2 - 2,4), tăng 3,3, lần ở người đã kết hôn (PR = 3,3; 95% KTC 1,3 - 8,4), tăng 2,5 lần ở người có trình độ học vấn dưới trung học cơ sở (PR = 2,5; 95% KTC 1,8 - 3,2), tăng 1,6 lần ở người buôn bán các mặt hàng thực phẩm - tươi sống (PR = 1,6; 95% KTC 1,1 - 2,5), tăng 6,9 lần ở người có kiến thức chưa đầy đủ về bệnh COVID-19 (PR = 6,9; 95% KTC 4,4 - 10,8) và 4,7 lần ở người có thái độ chưa tích cực về bệnh COVID-19 (PR = 4,7; 95% KTC 3,3 - 6,5). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với (p < 0,05). Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hành phòng bệnh COVID-19 của thương lái có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh và họ cũng có thể đặt những người khác có nguy cơ nhiễm COVID-19 với việc thực hành chưa tốt của họ.
Summary:
To understand some related factors that affect COVID-19 disease prevention practices in traders, cross-sectional descriptive study design was used on 424 subjects traders from June to December in 2021. The results showed that the prevalence ratio of bad practice for prevention of COVID-19 increased by 2.1 times in the traders with age group ≥ 40 years old (PR = 2.1; 95% CI 1.3 – 3.3), by 1.7 times in the traders traders having a religion (PR = 1.7; 95% CI 1.2 - 2.4), by 3.3 times in the traders got married (PR = 3.3; 95% CI 1.3 - 8.4). by 2.5 times in the traders with lower secondary education (PR = 2.5; 95% CI 1.8 - 3.2), by 1.6 times the traders selling fresh goods – food (PR = 1.6; 95% CI 1.1 - 2.5), up to 6.9 times in the traders who have insufficient knowledge about COVID-19 disease and 4.7 times in the traders who have negative attitude about COVID-19 disease at 0.05 significance level. The findings of the study displayed that some factors could lead the traders group to get higher risk of COVID-19 infection and the traders in Xom moi market could also put others get risk of COVID-19 infection by their bad practice.
Từ khóa:
COVID-19; thương lái; yếu tố liên quan; Khánh Hòa
Keywords:
COVID-19; traders; associated factors; Khanh Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1428
File nội dung:
o2306274.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log