Hiện tại: Sấm sét rải rác
Gió: Đông - cấp 2
Độ ẩm: 60%
Hôm nay
26-32oC
Thứ năm
26-32oC
Thứ sáu
26-31oC
Thứ bẩy
26-31oC
 Nguồn: Yahoo