Hiện tại: Trời nhiều mây
Gió: Bắc - cấp 3
Độ ẩm: 90%
Hôm nay
22-30oC
Thứ sáu
23-29oC
Thứ bẩy
22-28oC
Chủ nhật
20-27oC
 Nguồn: Yahoo