Hiện tại: Trời nhiều mây
Gió: Nam - cấp 4
Độ ẩm: 63%
Hôm nay
26-35oC
Thứ sáu
27-35oC
Thứ bẩy
26-31oC
Chủ nhật
25-29oC
 Nguồn: Yahoo