Hiện tại: Âm u
Gió: Đông nam - cấp 3
Độ ẩm: 95%
Hôm nay
21-26oC
Thứ ba
21-24oC
Thứ tư
16-20oC
Thứ năm
15-17oC
 Nguồn: Yahoo