Thứ hai, 22/01/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
The situation of school health care in secondary schools in Tuyen Quang city, Tuyen Quang province 2016
Tác giả: Mạc Đăng Tuấn, Lê Thị Thanh Xuân, Chu Văn Thăng
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Cost-effectiveness of intervention on HPV prevention for married women aged 15-49 in Chi Linh town, Hai Duong province
Tác giả: Nguyễn Thu Hà , Kim Tuấn Anh, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Thị Vân, Nguyễn Thanh Hương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
Measles and measles immunization status of some age groups of children and women in some Northern provinces of Vietnam, 2013
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng, Lê Thị Quỳnh Mai, Đỗ Thị Thu, Phạm Quang Thái, Nguyễn Trần Hiển
Thực trạng mua bảo hiểm y tế của bệnh nhân HIV/AIDS tại cơ sở chăm sóc điều trị HIV/AIDS, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái năm 2017
Situation of purchasing health insurance from HIV/AIDS patients at HIV/AIDS treatment and care centers, Yen Bai city health center, Yen Bai province in 2017
Tác giả: Hoàng Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Hà, Lê Thị Kim Ánh
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log