Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Distributions of nosocomial infection and antibiotic resistance of common bacteria at national cancer hospital - Tan Trieu campus, 2018-2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Hazardous waste treatment by Hue city residents in 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Risk assessment of SARS-CoV-2 in households of 3 provinces in central Vietnam, 2021
Tình trạng nhiễm Escherichia coli kháng colistin trên người khỏe mạnh tại Thái Bình và một số đặc điểm di truyền gen mcr ở các chủng vi khuẩn phân lập
Colistin-resistant Escherichia coli infection in healthy residents in Thai Binh and some genetic characteristics of the mcr gene of isolated bacteria
Tình hình trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh trung học phổ thông thành phố Huế năm học 2020 - 2021
Depression, anxiety, stress among high school students in Hue city, 2020 - 2021
Thực trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi sống một mình tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Prevalence of cognitive impairment and related factors among the elderly living alone in Phu Vang district, Thua Thien Hue province in 2021
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log