Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Circulation of Vibriophage in the outdoor environment in some northern provinces of Vietnam, 2018 – 2019
Tác giả: Lại Vũ Kim, Lê Thanh Hương, Đặng Đức Nhu, Vũ Hải Hà, Ngô Tuấn Cường, Hoàng Thị Thu Hà, Nguyễn Đồng Tú, Vũ Thị Mai Hiền
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Results of managing people at high risk for COVID-19 in District 7 of Ho Chi Minh City in 2022
Tác giả: Liếu Thị Phương Hoa, Nguyễn Trung Hòa, Hà Thị Lệ Hằng
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Efficiency of information technology application in the management of sperm donation, reception, and ovarian donation, reception at 3 reproductive support centers in 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Linh, Lê Hoài Chương, Bùi Việt Ánh, Nguyễn Thị Phương Liên
Phương thức và công cụ quản lý người hiến, nhận tinh trùng, noãn tại 23 bệnh viện có khoa/ trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Current status of methods and tools for donor management, sperm and oocyte collection at 23 hospitals with fertility support departments/centers in 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Linh, Lê Hoài Chương, Nguyễn Thị Phương Liên
Khảo sát sự hài lòng của nhân viên công tác xã hội tại các bệnh viện công lập tỉnh Long An năm 2022
Satisfaction survey of social workers of public hospitals in Long An province in 2022
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàng, Trần Kim Nhi, Phạm Tấn Đức
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log