Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Tập 30, số 7 2020
Tạp chí Y học dự phòng
MỤC LỤC
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Tác giả: Ban biên tập
SITUATION OF TWO DOSES VACCINATION OF MEASLES FOR CHILDREN UNDER 2 YEARS OLD IN DONG ANH DISTRICT, HANOI IN 2019
Tác giả: Đặng Phương Tùng, Đặng Đức Nhu, Hoàng Đức Phúc, Nguyễn Tiến Cương
STABILITY STUDY OF ROTAVIN VACCINE NEW FORMULATION PRODUCED IN VIETNAM
Tác giả: Nguyễn Thúy Hường, Nguyễn Phương Thảo, Trần Thị Bich Hạnh, Nguyễn Đăng Hiền
QUALITY OF DATA ON THE NATIONAL IMMUNIZATION INFORMATION SYSTEM OF SOME HOSPITALS WITH DELIVERY ROOMS IN NAM DINH PROVINCE IN 2019 - 2020
Tác giả: Nguyễn Nhật Tân, Đỗ Đức Lưu, Trần Thị Lan Anh, Lại Tuấn Anh, Vũ Đức Thành, Phạm Quang Thái
SITUATION ON FULL IMMUNIZATION COVERAGE AND RIGHT SCHEDULE IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF AGE AT BINH LIEU DISTRICT IN QUANG NINH IN 2020
Tác giả: Lý Thị Thúy Vân, Đỗ Thị Thanh Toàn, Dương Thị Hồng, Nguyễn Công Luật, Nguyễn Bá Đoàn, Nguyễn Mai Khanh, Bùi Thị Hải Anh, An Hồng Liên
PRECLINICAL STUDY OF 5 - IN - 1 VACCINE OF COMBINATION OF CONJUGATED HIB COMPONENT WITH DIPHTHERIA, PERTUSSIS, TETANUS, AND HEPATITIS B COMPONENTS FOR PRODUCING VACCINE AT LABORATORY SCALE
Tác giả: Đỗ Tuấn Đạt, Nguyễn Văn Cường, Lê Hoàng Long, Phạm Xuân Giang, Vũ Hồng Nga
MOLECULAR BIOLOGICAL CHARACTERISITICS OF INTESTINAL BACTERIA RESISTANT TO EXTENDED SPECTRUM β- LACTAM ANTIBIOTICS ISOLATED AT THANH HA COMMUNE THANH LIEM DISTRICTS, HA NAM, IN 2015
Tác giả: Trần Đắc Tiến, Nguyễn Thị Phương Liên, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Minh Thái, Phạm Duy Thái, Trần Như Dương
FULL IMMUNIZATION COVERAGE AND ON SCHEDULE OF VACCINES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF AGE AT THANH TRI DISTRICT IN HANOI IN 2019
Tác giả: Trần Thị Thúy Hà, Lê Hải Đăng, Đào Hữu Thân, Ngô Khánh Hoàng, Hoàng Thị Kim Oanh, Lê Thị Thảo, Trần Thị Minh Huế, Phạm Quang Thái
SOME CLINICAL, EPIDEMIOLOGYCAL AND VIRAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN BAC GIANG PROVINCE, 2013 – 2019
Tác giả: Triệu Thị Thanh Vân, Dương Thị Hiển, Nguyễn Thị Mai Duyên, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Giáp Văn Minh, Đỗ Phương Loan, Đặng Thanh Minh
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABIES DEATHS AND KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ON RABIES PREVENTION OF PEOPLE IN SOME CENTRAL PROVINCES IN 2016 - 2019
Tác giả: Lê Hoàng Thiệu, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Thị Xuân Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hoàng Tiên Thanh
KNOWLEDGE AND PRACTICE FOR RABIES PREVENTION AND CONTROL AMONG SCHOOL TEACHERS IN SON LA, 2019
Tác giả: Lưu Đức Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Hà, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thị San, Phạm Quang Thái
CUSTOMERS’ AWARENESS ABOUT NUTRITION LABEL AND SOME RELATED FACTORS IN 5 CITIES IN VIETNAM, 2019
Tác giả: Phạm Bích Diệp, Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Diễm, Lê Thị Hoàn
OPINIONS ON THE HARMFUL EFFECTS OF SALTY FOOD AND SALT REDUCTION PRACTICES AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG PEOPLE IN SOME PROVINCES IN VIETNAM IN 2019
Tác giả: Phạm Bích Diệp, Nguyễn Thị Hồng Diễm, Lê Thị Hoàn, Trần Phương Thảo
NUTRITION STATUS AND SOME RELATED FACTORS IN PATIENTS BEFORE AND AFTER SURGERY FOR TRAUMATIC BRAIN INJURY AT THE DEPARTMENT OF NEUROLOGY - PHU THO GENERAL HOSPITAL IN 2017
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trọng Hưng
NUTRITIONAL STATUS OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS PATIENTS IN NATIONAL HOSPITAL OF ENDOCRINOLOGY IN 2018
Tác giả: Chu Thị Trang, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thu Hà
BREASTFEEING SITUATION OF MOTHERS WITH CHILDREN UNDER 24 MONTHS OLD IN YEN MO DISTRICT, NINH BINH
Tác giả: Lê Thị Hương, Hoàng Thị Kim Thanh, Nguyễn Minh Trang, Phạm Duy Tường
SOME FACTORS RELATED TO BREASTFEEDING OF MOTHERS HAVING CHILDREN UNDER 24 MONTHS OLD IN 3 COMMUNES OF YEN MO DISTRICT, NINH BINH PROVINCE, 2018
Tác giả: Lê Thị Hương, Hoàng Thị Kim Thanh, Nguyễn Minh Trang, Phạm Duy Tường
COMMON HEALTH ISSUES AMONG ELDERLY PEOPLE IN HANOI, 2019
Tác giả: Trần Văn Đình, Lê Thị Phương Mai, Phạm Anh Tùng, Nguyễn Thị Châu Anh, Nguyễn Thị Thu, Tạ Quang Huy
SELF-ASSESSMENT HEALTH AND SOME RELATED FACTORS AMONG PEOPLE OVER 40 YEARS OLD IN HA NAM IN 2019
Tác giả: Nguyễn Cao Duy, Ngô Trí Tuấn, Đàm Trọng Anh Vũ, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Hoàng Anh
EFFECTIVENESS OF INTERVENTION ON KNOWLEDGE ABOUT MANAGEMENT OF HYPERTENSION AND DIABETES TREATMENT BY COMMUNE AND VILLAGE HEALTH WORKERS IN THACH THAT DISTRICT, HANOI
Tác giả: Bùi Thị Minh Thái, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thi Thơ
EFFECTIVENESS OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION FOR HEALTH WORKER AT THE DISTRICT HOSPITAL'S TRADITIONAL MEDICINE DEPARTMENT IN THANH HOA PROVINCE BY 2020
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngô Quang, Trương Việt Dũng
SITUATION OF REASONABLE ANTIBIOTIC USE IN THAI BINH AND NAM DINH GENERAL HOSPITALS IN 2017
Tác giả: Nguyễn Trọng Khoa, Lương Ngọc Khuê, Phan Lê Thanh Hương
EFFECTIVENESS OF SOME INTERVENTIONS TO INCREASE THE RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS AT THAI BINH GENERAL HOSPITAL, 2017 - 2019
Tác giả: Nguyễn Trọng Khoa, Lương Ngọc Khuê, Phan Lê Thanh Hương
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log