Thứ bảy, 29/01/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Ảnh hưởng của đa hình rs1501299 trên gen ADIPOQ đến khả năng hình thành hội chứng chuyển hóa ở người trung niên Việt Nam
Phân tích tính đa hình gen env của vi rút HIV-1 phân típ CRF01_AE lưu hành ở Hà Nội, Việt Nam
Dịch tễ học phân tử của vi rút hợp bào hô hấp
Tập 31, số 9 2021
Tạp chí Y học dự phòng
MỤC LỤC
TỔNG QUAN
NON-COMMUNICABLE DISEASES: OVERVIEW AND THE PUBLIC HEALTH APPROACH FOR MANAGEMENT IN VIET NAM
Tác giả: Lại Đức Trường, Trần Quốc Bảo, Viên Chinh Chiến, Ngô Thị Hải Vân, Trịnh Thị Thu Hương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/432
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Tác giả: Ban biên tập
RESULTS OF INTERVENTIONS APPLYING FAMILY MEDICINE PRINCIPLES ON SCREENING, MANAGEMENT AND TREATMENT OF HYPERTENSION AND DIABETES AT COMMUNE HEALTH STATIONS, 2019 – 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Thơ, Lại Đức Trường, Tạ Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Khiếu Trang Ly, Lê Văn Hiếu, Tạ Minh Khuê, Phan Thành Huy, Lê Thị Hương Ly, Dương Thị Hồng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/433
THE SCREENING, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HYPERTENSION AND DIABETES AT ALL COMMUNE HEALTH STATIONS IN HO CHI MINH CITY
Tác giả: Phùng Đức Nhật, Nguyễn Xuân Thuỷ, Hoàng Thị Diễm Phương, Ngô Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Hưng, Võ Hồng Ngọc, Phan Thanh Tâm, Quách Kim Ưng, Phan Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Duyên Anh, Nguyễn Thị Thu Nam, Nguyễn Thanh Tuấn
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/434
PERFORMANCE EVALUATION OF PREDICTION TOOLS FOR DETECTING INDIVIDUALS AT HIGH RISK OF TYPE 2 DIABETES IN A VIETNAMESE POPULATION
Tác giả: Trần Quang Bình, Bùi Thị Nhung
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/435
SITUATION OF DIABETIC RETINOPATHY IN SOME DISTRICTS IN DA NANG CITY
Tác giả: Ngô Thị Kim Yến, Trần Thị Hoài Vi, Nguyễn Tiên Hồng, Phạm Thị Kim Chi
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/436
RELATIONSHIP BETWEEN DYSLIPIDEMIA AND OVERWEIGHT/OBESITY IN AN ADULT POPULATION IN COMMUNITY OF DAK LAK PROVINCE
Tác giả: Đinh Hữu Hùng, Đỗ Văn Dũng, Vũ Anh Nhị, Lê Văn Tuấn, Thân Trọng Quang, Đặng Thị Xuyến, Nguyễn Ngọc Như Khuê, Vũ Thị Thu Hường, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Tào Thị Hoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/437
SITUATION OF DIABETES TYPE 2 AMONG PEOPLE OLDER THAN 30 YEARS IN PHU THIEN DISTRIST, GIA LAI PROVINCE 2020
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hoa, Ngô Thị Hải Vân, Lê Đình Trâm, Hồ Ngọc Gia, Phạm Chí Quang, Nông Thị Nhân, Viên Chinh Chiến
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/438
THE SITUATION OF DEPRESSION AMONG FINAL - YEAR REGULAR STUDENTS OF THAI NGUYEN UNIVERSITY MEDICINE PHARMACY ACADEMIC YEAR 2020 - 2021 AND SOME RELATED FACTORS
Tác giả: Trần Thị Hiền, Nguyễn Việt Quang, Lê Hoài Thu, Nguyễn Thị Thanh Mai
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/439
PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS FOR DEPRESSION IN POSTPARTUM WOMEN IN CAN THO CITY, 2019
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Lê Thành Tài, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/440
PREVALENCE OF HYPERTENTION AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG PEOPLES WHOM WERE 50 YEARS OLD AND OLDER IN EA TIR COMMUNE, EA H’LEO DISTRICT, DAK LAK PROVINCE IN 2020
Tác giả: Trần Thị Thanh, Phạm Thị Minh Ngân, Hồ Thị Thuận, Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Tú Trang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/441
PREVALENCE OF HYPERTENTION AND ITS ASSOCIATED FACTOR AMONG PEOPLES WHOM WERE 50 YEARS OLD AND OLDER IN TAN LOI COMMUNE, BUON MA THUOT CITY, DAK LAK PROVINCE IN 2020
Tác giả: Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Tú Trang, Phạm Mạnh Tường, Hồ Thị Thuận, Trần Thị Thu Phương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/442
HYPERTENSION SITUATION AND SOME RELATED FACTORS IN MONG PEOPLE FROM 30 TO 69 YEARS OLD IN DAK DRONG COMMUNE - CUJUT DISTRICT – DAK NONG PROVINCE, 2020
Tác giả: Ngô Thị Hải Vân, Hoàng Xuân Hạnh, Trần Thị Đức Hạnh, Nguyễn Văn Vinh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/443
SITUATION OF SOME RISK FACTORS OF NON - COMMUNICABLE DISEASES IN THE ELDERLY IN THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE IN 2020
Tác giả: Lê Hoài Thu, Nguyễn Việt Quang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/444
RISK FACTORS AND WARNING SIGNS OF STROKE IN HYPERTENSIVE PATIENTS AT HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL
Tác giả: Hà Thị Thanh Trang, Lê Văn An
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/445
THE STATUS OF ADHERENCE TO TREATMENT AMONG HYPERTENSIVE OUTPATIENTS - TAY NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL 2020
Tác giả: Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Kim Quyên, Nguyễn Mạnh Tuyến, Vũ Thị Thanh Hương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/446
SOME FACTORS RELATED TO DIABETES IN THE ELDERLY IN THAI NGUYEN CITY
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoà, Đỗ Văn Hàm, Đinh Thị Ban Mai
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/447
CHRONIC DISEASES AND RELEVANT FACTORS OF THE ELDERLY IN NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY 2020
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/448
QUALITY OF LIFE AMONG CANCER PATIENTS RECEIVING TREATMENT AND SOME RELATED FACTOR AT CAN THO ONCOLOGY HOSPITAL, 2020
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Nguyễn Thị Hồng Thuận, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/449
NUTRITION KNOWLEDGE, PRACTICE, AND RELATED FACTORS OF OUTPATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHU THO PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Hoàng Thị Thanh Huệ, Trần Thế Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/450
NON-HDL-C CONCENTRATION IN TYPE 2 DIABETES IN THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Huyền
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/451
PREVALENCE OF TREATMENT ADHERENCE IN TYPE 2 DIABETIC OUTPATIENTS AND ITS ASSOCIATED FACTORS AT TRA VINH GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Thạch Thị Út Huyền, Đoàn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Minh Trang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/452
VALIDITY OF SERUM CA125, HE4 AND RISK OF OVARIAN MALIGNANCY ALGORITHM IN (ROMA) IN THE PREDICTION OF OVARIAN CANCER
Tác giả: Lê Thị Minh Hiền, Phạm Thanh Loan, Phạm Thị Thanh Thủy
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/453
AUTISM SPECTRUM DISORDER AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL RUBELLA SYNDROME
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Văn Bàng, Ngô Thị Hiếu Minh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/454
KNOWLEDGE ABOUT REASONABLE NUTRITION OF WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN THE COASTAL AREA OF NAM DINH PROVINCE IN 2020
Tác giả: Lê Thanh Tùng, Trần Văn Long, Lê Thế Trung, Phạm Thị Thanh Hương, Trần Thị Nhi, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lâm, Khương Thành Vinh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/455
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF TRAUMA PATIENTS IN DUC GIANG GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Ngô Thị Hiếu Minh, Đặng Văn Xuyên, Hoàng Thuỳ Dương, Nguyễn Thị An
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/456
NOISE AND OCCUPATIONAL HEARING LOSS AMONG WORKERS AT THREE FACTORIES OF IALY HYDROELECTRIC POWER IN GIA LAI IN 2020
Tác giả: Trần Tô Châu, Ngô Thị Hải Vân, Phạm Thị Thúy Hoa, Võ Thị Hoa, Trần Thị Thu Thủy, Viên Chinh Chiến
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/457
THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION TO IMPROVE IRON DEFICIENCY ANEMIA OF ADOLESCENT GIRLS IN MOUNTAINOUS HIGH SCHOOL IN THANH HOA PROVINCE IN 2019 – 2020
Tác giả: Lưu Kim Lệ Hằng, Trần Thúy Nga, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Xuân Hiệp
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/458
THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION ON ANTHROPOMETRIC STATUS AMONG FEMALE SCHOOL CHILDREN 11 TO 13 YEARS OLD IN ETHNIC MINORITY SEMI BOARDING SECONDARY SCHOOLS IN YEN BAI PROVINCE IN 2019
Tác giả: Phạm Văn Doanh, Trần Thúy Nga, Nguyễn Song Tú, Huỳnh Nam Phương, Nguyễn Thúy Anh, Trần Quang Bình
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/459
SKILL OF BREAST FEEDING OF MOTHERS AND RELATED FACTORS TO GROWTH, ILLNESS IN INFANTS UNDER 6 MONTHS OLD AT THE CHILDREN HOSPITAL 2 NUTRITION DEPARTMENT IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hậu, Nguyễn Hoàng Nhựt Hoa, Trần Thị Hoài Phương, Mai Quang Huỳnh Mai
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/460
THE EFFECTIVENESS OF HIGH-ENERGY NUTRIENT SOLUTION INTERVENTION IN CRITICALLY ILL PATIENTS THROUGH TUBE FEEDING AT PHU THO PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL IN 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thế Anh, Hoàng Giáng My, Nguyễn Thị Liễu
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/461
NUTRITIONAL STATUS AND BODY COMPOSITION CHARACTERISTICS OF WOMEN AGED 15 - 35 YEARS OLD IN TWO MOUNTAINOUS DISTRICTS OF SON LA PROVINCE, 2018
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Hoàng Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Hồng Trường
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/462
ANEMIA AND ITS ASSOCIATED FACTORS IN WOMEN AGED 15-35 YEARS OLD IN SOME DISTRICTS OF SON LA PROVINCE, 2018
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Hoàng Văn Phương, Nguyễn Hồng Trường, Trần Thúy Nga
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/463
THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION ON SERUM VITAMIN D AND ZINC CONCENTRATIONS AMONG FEMALE SCHOOL CHILDREN 11 TO 13 YEARS OLD IN ETHNIC MINORITY SEMI BOARDING SECONDARY SCHOOLS IN YEN BAI PROVINCE IN 2019
Tác giả: Phạm Văn Doanh, Trần Thúy Nga, Nguyễn Song Tú, Huỳnh Nam Phương, Nguyễn Thúy Anh, Trần Quang Bình
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/464
THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS BY THE 2012 MODIFIED ATLANTA CLASSIFICATION AND THE RELATIVE OF SOME FACTORS TO THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS AT THIEN HANH GENERAL HOSPITAL, DAK LAK PROVINCE IN 2020
Tác giả: Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Thị Ngọc Diễm
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/465
CLINICAL AND SUBCLINICAL EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS CAUSED BY RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IN CHILDREN FROM 2 MONTHS TO 15 YEARS OF AGE AT SAINTPAUL HOSPITAL
Tác giả: Phạm Văn Hòa, Võ Thị Mỹ Hòa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/466
NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN AT TRUNG VUONG PRESCHOOL IN THAI NGUYEN CITY AND SOME RELATED FACTORS IN 2020
Tác giả: Trương Thị Thùy Dương, Trần Thị Huyền Trang, Thân Đức Mạnh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/467
OCCUPATIONAL DISEASES IN VIETNAM IN 2016 – 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền, Lương Mai Anh, Trần Anh Thành
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/468
ASSOCIATION BETWEEN SCHOOL CONNECTEDNESS AND MENTAL HEALTH AMONG FEMALE STUDENTS GRADE 10TH: A PATH ANALYSIS
Tác giả: Hoàng Kim Thành, Đinh Thu Hà, Nguyễn Thị Nga, Lã Linh Nga, Trần Đức Thạch, Jane Fisher, Ian Shochet, Astrid Wurfl, Jayne Orr, Ruby Stocker, Nguyễn Thanh Hương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/469
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log