Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Tập 33, số 1 2023
Tạp chí Y học dự phòng
MỤC LỤC
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Tác giả: Ban biên tập
DEPRESSIVE SYMPTOMS AND RELATED FACTORS AMONG PEOPLE HAVING A HEALTH CHECK AT HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL, 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Diệp Linh, Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Trần Quý, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Bá Phước, Nguyễn Thị Minh Ngọc
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/967
QUALITY OF LIFE AND MENTAL HEALTH OF IN THE GENERAL MEDICINE STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Lê Trần Tuấn Anh, Bế Thị Lan, Đào Văn Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/968
THE STATUS OF SCHOOL VIOLENCE AMONG STUDENTS AT DAI DUC JUNIOR HIGH SCHOOL, KIM THANH DISTRICT, HAI DUONG IN 2022
Tác giả: Hoàng Thị Thuận, Nguyễn Minh Thư, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Bá Phước, Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Hoa Lê
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/969
SITUATION AND SOME FACTOR RELATED TO SLEEP QUALITY AND SIGNS OF INTERNET ADDICTION OF STUDENTS AT TWO HIGH SCHOOLS LE QUY DON AND AN DUONG IN HAI PHONG IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quang Đức, Vũ Khánh Linh, Đào Văn Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/970
STATUS OF EXACERBATIONS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE MANAGEMENT AT QUANG NINH GENERAL HOSPITAL IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Thắm, Bùi Thị Nguyệt Ánh, Cáp Minh Đức, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thế Anh, Trần Quang Phục
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/971
STATUS OF KNOWLEDGE AND PRACTICE OF HEALTH INSURANCE CARD HOLDERS IN USING MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT SERVICES AT HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL IN 2022
Tác giả: Trần Thị Thúy Hà, Hoàng Thị Thuận, Đào Văn Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/972
HEALTH SERVICES UTILIZATION AT COMMUNE HEALTH CENTERS OF PEOPLE IN TU KY DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE IN 2021
Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Minh Khuê, Nguyễn Bá Phước, Nguyễn Thị Trung Chính
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/973
FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH CARE UTILIZATION AT COMMUNE HEALTH STATIONS OF RESIDENTS OF TU KY DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE IN 2021
Tác giả: Phạm Minh Khuê, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Trung Chính, Nguyễn Bá Phước
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/974
CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND SOME FACTORS RELATED TO BLOOD SUGAR CONTROL IN OUTPATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT LE CHAN MEDICAL CENTER, HAI PHONG IN 2021
Tác giả: Trần Thị Bích Hồi, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Huyền Thanh, Nguyễn Thế Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/976
STATUS OF DRUG USE IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH DIABETES AT THE OUTPATIENT CLINIC OF HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL IN 2022
Tác giả: Trần Thị Thúy Hà, Hoàng Thị Thuận, Đào Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Thế Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/977
THE PHYSICAL ACTIVITY SITUATION AND RELATED FACTORS OF PREVENTIVE MEDICINE STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2022
Tác giả: Trịnh Thanh Xuân, Dương Thị Minh Thoa, Trần Phương Thảo, Đào Văn Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/978
THE STATUS OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT NAM SACH DISTRICT MEDICAL CENTER, HAI DUONG PROVINCE IN 2022
Tác giả: Đoàn Văn Khôi, Đào Văn Tùng, Cáp Minh Đức, Nguyễn Thế Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/980
SOME EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) AT HAI PHONG LUNG HOSPITAL IN 2021
Tác giả: Trần Thị Bích Hồi, Phạm Trung Kiên, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thế Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/981
THE USE OF CONTRACEPTIVE METHODS BY COUPLES OF REPRODUCTIVE AGE IN KIEN QUOC COMMUNE, KIEN THUY DISTRICT, HAI PHONG CITY IN 2022
Tác giả: Phạm Thị Ngọc, Đỗ Thị Hương Giang, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Bá Phước
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/982
USE CONTRACEPTIVE METHODS BY COUPLES OF REPRODUCTIVE AGE IN KIEN QUOC COMMUNE, KIEN THUY DISTRICT, HAI PHONG CITY IN 2022
Tác giả: Phạm Thị Ngọc, Đỗ Thị Hương Giang, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Bá Phước
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/983
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE, AND RELATED FACTORS OF CONTRACEPTIVE METHODS AMONG PREVENTIVE MEDICINE STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY, 2022
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Kiều Thu Trang, Đào Văn Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/984
NUTRITIONAL STATUS AND FACTORS RELATED OF FIRST-YEAR MEDICAL STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2022
Tác giả: Vũ Quang Thắng, Hoàng Thị Huệ Anh, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Thùy Linh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/985
SITUATION AND FACTORS RELATED TO EATING BREAKFAST OF PREVENTIVE MEDICINE STUDENTS AT HAI PHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Ngọc Tuấn, Hoàng Thị Thuận, Nguyễn Bá Phước, Nguyễn Thị Thắm
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/986
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE IN USING SALT FOR DAILY MEALS OF PEOPLE IN DONG KHE COMMUNE, HAI PHONG IN 2022
Tác giả: Cáp Minh Đức, Lương Vũ Ngọc Mai, Chu Khắc Tân, Nguyễn Bá Phước, Nguyễn Thị Thắm
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/987
FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE ON USING SALT FOR DAILY MEALS OF PEOPLE IN DONG KHE COMMUNE, HAI PHONG IN 2022
Tác giả: Cáp Minh Đức, Lương Vũ Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thắm, Chu Khắc Tân, Nguyễn Bá Phước
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/988
SITUATION OF HIGH METHADONE DOSE AND RELATED FACTORS IN HAI PHONG CITY IN 2022
Tác giả: Hoàng Thị Giang, Phạm Sơn Lâm, Dương Thị Hương, Nguyễn Thị Thắm, Đào Văn Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/989
KNOWLEDGE, ATTITUDES ABOUT HEPATITIS B PREVENTION AMONG PREGNANT WOMEN AND POSTPARTUM WOMEN IN VINH BAO DISTRICT, HAI PHONG IN 2021
Tác giả: Phạm Minh Khuê, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Khổng Hữu Cương, Đào Văn Tùng, Ngô Tùng Lâm
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/990
HCV TREATMENT ADHERENCE AND SOME RELATED FACTORS IN COMMUNITY-BASED INTEGRATED CARE FOR INJECTING DRUG USERS IN HAI PHONG, 10/2018 - 06/2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Vũ Hải Vinh, Nguyễn Đức Dương, Trần Thị Hồng, Nhâm Thị Tuyết Thanh, Delphine Rapoud, Catherine Quillet, Jean-Pierre Moles, Roselyne Vallo, Didier Laureillard, Nicolas Nagot, Nguyễn Bá Phước, Phạm Minh Khuê và Nhóm nghiên cứu DRIVE-C
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/991
EFFECTIVENESS OF COMMUNITY - BASED INTERVENTION MODEL FOR HIV CONTROL AMONG PEOPLE WHO INJECT DRUGS IN HAI PHONG CITY FROM 2016 TO 2020
Tác giả: Hoàng Thị Giang, Nguyễn Quang Đức, Phạm Minh Khuê, Phạm Thị Ngọc, Dương Thị Hương, Khuất Thị Hải Oanh, Đào Văn Tùng, Nicolas Nagot, Don Des Jarlais và Nhóm nghiên cứu DRIVE
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/992
OUTCOME OF EQ-V SYSTEM IN OBTURATION OF ROOT CANAL TREATMENT IN 2022
Tác giả: Phạm Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/993
CAUSE CLINICAL AND RADIOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS HAVING MOLAR SUFFERED FROM IRREVERSIBLE PULPITIS AT DEPARTMENT OF ODONTO-STOMATOLOGY, HAI PHONG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL, 2022
Tác giả: Phạm Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/994
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log