Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Tập 33, số 3 2023
Tạp chí Y học dự phòng
MỤC LỤC
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Tác giả: Ban biên tập
THE STATUS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF SHIGELLOSIS spp. ISOLATED IN VIETNAM DURING 1995 - 2016
Tác giả: Lê Đăng Hải, Vũ Thị Mai Hiền, Lê Thanh Hương, Ngô Tuấn Cường, Hoàng Thị Thu Hà, Vũ Hải Hà, Đặng Đức Anh, Nguyễn Đồng Tú
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1147
MOLECULAR EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF HUMAN RABIES VIRUS IN THE NORTH AND CENTER PROVINCES OF VIETNAM, 2020 - 2022
Tác giả: Nguyễn Tuyết Thu, Nguyễn Vĩnh Đông, Ngô Châu Giang, Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Thị Ngà, Nguyễn Thị Kiều Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1148
DIABETES MANAGEMENT AT COMMUNE HEALTH STATIONS OF TRA VINH PROVINCE, 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Dương Thị Hồng, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Quốc Sĩ
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1149
KNOWLEDGE AND PRACTICES ON SCOLIOSIS CURVATURES PREVENTION AMONG TEACHERS AT 8 KHMER ETHNIC MINORITY SCHOOLS IN 4 PROVINCES IN MEKONG DELTA IN 2021
Tác giả: Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Tập, Lâm Minh Quang, Đinh Văn Quỳnh, Nguyễn Đức Huệ, Phạm Nhựt Trọng, Nguyễn Thanh Trúc, Phan Thị Diện
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1150
PREVALENCE SCOLIOSIS AND ASSOCIATED FACTORS AMONG KHMER SCHOOL CHILDREN IN THE MEKONG DELTA IN 2021
Tác giả: Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Tập, Lâm Minh Quang, Đinh Văn Quỳnh, Nguyễn Đức Huệ, Phạm Nhựt Trọng, Nguyễn Thanh Trúc, Phan Thị Diện
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1151
EFFECTIVENESS OF INTERVENTION TO IMPROVE PEOPLE'S SATISFACTION IN USING HEALTH INSURANCE EXAMINATION AND TREATMENT SERVICES AT COMMUNE HEALTH STATION OF MAI CHAU DISTRICT, HOA BINH PROVINCE (2018 - 2019): THE DIFFERENCE - IN - DIFFERENCES METHOD
Tác giả: Đào Văn Dũng, Nguyễn Thị Thùy Dương, Tạ Văn Thượng, Phạm Thị Thanh Duyên, Đào Thị Mai Hương, Phạm Phương Lan, Phạm Thị Minh Phương, Tống Thị Hà, Lại Thị Minh, Lê Hồng Nga, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Anh Tuấn, Trần Hoàng Mỹ Liên, Bùi Thanh Thúy
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1152
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL, AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS OF BLOODSTREAM INFECTIONS IN PEDIATRIC PATIENTS AGED 1 MONTH TO 15 YEARS AT THE NATIONAL CHILDREN'S HOSPITAL, 2018 - 2020
Tác giả: Hoàng Văn Kết, Trần Minh Điển, Nguyễn Thị Thùy Dương, Lại Thị Minh, Lê Hồng Nga, Nguyễn Thúy Quỳnh, Tống Thị Hà, Bùi Thanh Thúy, Trần Đại Quang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1153
KNOWLEDGE OF HEPATITIS B AND THE VACCINATION AMONG WOMEN AT REPRODUCTIVE AGE FROM 18 - 49 IN DIEN BIEN, VIETNAM, 2018
Tác giả: Trần Anh Tú, Ngũ Duy Nghĩa, Nguyễn Công Khanh, Ngô Huy Tú, Phạm Thị Cẩm Hà, Trần Thị Lan Anh, Đàm Thanh Tú, Trần Đại Quang, Trần Như Dương, Đặng Đức Anh, Nguyễn Trần Hiển
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1154
PREVALENCE AND RELATED FACTORS OF HEPATITIS B VIRUS INFECTION AMONG SOUTHERN KHMER PEOPLE IN TRA VINH PROVINCE IN 2021
Tác giả: Lê Thị Diễm Trinh, Lê Anh Tuấn, Phan Trọng Lân, Trần Đại Quang, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Hồng Nga, Lại Thị Minh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1155
PREVALENCE OF HOOKWORM AND ANEMIA AMONG WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN QUANG NAM PROVINCE IN 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Văn Kiệm, Trần Văn Vũ, Cao Bá Lợi, Phạm Quang Thái
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1156
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE RELATED TO HOOKWORM INFECTION AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN QUANG NAM PROVINCE 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Văn Kiệm, Hồ Thị Sương, Phạm Quang Thái, Cao Bá Lợi
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1157
POSTNATAL HOMEBASED HEALTHCARE: CURENT SITUATION, MATERNAL AND NEWBORN HEALTH STATUS AND ISSUES NEED TO BE COUNSELLED AND SUPPORTED, IN HANOI DURING 2022 - 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phạm Phương Lan, Lê Thị Bình, Nguyễn Bảo Giang, Đào Thị Hoa, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Thị Hải Vân, Nguyễn Thị Thủy
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1158
PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PREP) TREATMENT ADHERENCE AND RELATED FACTORS AMONG MEN HAVE SEX WITH MEN IN NGHE AN, 2022
Tác giả: Dương Thị Hiền, Lê Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Song Hà, Chu Trọng Trang, Nguyễn Thị Mai Thơ, Trần Thị Kiều Anh, Hoàng Thu Nga, Vũ Kim Duy, Bùi Thanh Thúy, Lê Anh Tuấn
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1159
EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ABILITY OF 38% SILVER DIAMINE FLOURIDE SOLUTION AMONG 6 - 7 YEAR OLD STUDENTS WITH TOOTH DECAY AT A PRIMARY SCHOOL, HAI DUONG CITY
Tác giả: Vũ Đình Tuyên, Ngô Văn Toàn, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Trang, Lê Đức Thuận, Nguyễn Thị Mai, Hà Thị Chinh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1160
KNOWLEDGE, ATTITUDES AND RELATED FACTORS AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN HIV PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PREP) IN CAN THO, 2022
Tác giả: Ngô Mạnh Vũ, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Thị Nhàn, Đoàn Thị Thùy Linh, Nguyễn Hữu Thắng, Đoàn Thị Nguyệt Minh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1162
PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH ANTIBODY IgG AGAINST SARS-COV-2 AMONG INDUSTRIAL WORKERS AT POYUN FACTORY, HAI DUONG PROVINCE, 2021
Tác giả: Phan Tân Dân, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Lê Khánh Hằng, Hoàng Vũ Mai Phương, Nguyễn Công Khanh, Lê Thị Quỳnh Mai, Phạm Ngọc Hùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1163
ADVERSE EVENTS AFTER ASTRAZENECA VACCINATION AGAINST COVID-19 AT NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Tác giả: Đặng Thị Hồng Thiện, Đoàn Thị Thu Trang, Phạm Phương Lan
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1165
REFRACTIVE ERROR AND ASSOCIATED FACTORS AMONG KHMER PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE MEKONG DELTA, SOUTHERN VIETNAM IN 2018
Tác giả: Trịnh Quang Trí, Nguyễn Văn Tập, Vũ Hải Hà, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Xuân Trang, Phạm Nhật Tuấn, Lê Thị Ngọc
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1166
CLINICAL, PARA - CLINICAL SYMPTOMS AND PRACTICES OF VAGINITIS AMONG PREGNANTS WOMEN AND COUSELLING, CARE SERVICE AT THE NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN 2022
Tác giả: Trần Thị Thúy, Phạm Phương Lan, Lê Thị Bình, Dương Lan Dung, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Văn Liệp
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1167
COLORECTAL CANCER SCREENED BY POSITIVE OCCULT BLOOD TEST AND RELATED FACTORS IN KHMER PEOPLE OF TRA VINH PROVINCE IN 2020
Tác giả: Lê Văn Tâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Hồng Nga, Lại Thị Minh, Lê Thị Diễm Trinh, Nguyễn Mạnh Tuân, Phạm Minh Khoa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1168
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log