Chủ nhật, 26/06/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Tập 32, số 2 2022
Tạp chí Y học dự phòng
MỤC LỤC
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Tác giả: Ban biên tập
DENGUE FEVER IN VIETNAM IN THE PERIOD 1999 – 2020
Tác giả: Vũ Hải Hà, Tòng Thị Thu Hà, Phạm Quang Thái, Ngũ Duy Nghĩa, Vũ Sinh Nam, Trần Như Dương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/603
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENGUE FEVER IN THE NORTH OF VIETNAM FROM 1998 TO 2020
Tác giả: Trần Như Dương, Vũ Trọng Dược, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/604
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES IN THE SOUTH OF VIETNAM 2001 - 2020
Tác giả: Ngô Văn Dinh, Lương Chấn Quang, Diệp Thanh Hải, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Võ Tố Quyên, Nguyễn Vũ Thượng, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/605
DENGUE FEVER FORECAST MODEL (D-MOSS) IN THE NORTH OF VIETNAM, 2019 – 2021
Tác giả: Vũ Trọng Dược, Phạm Tuấn Anh, Đào Khánh Tùng, Trần Công Đại, Vũ Sinh Nam, Trần Như Dương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/606
DENGUE FEVER SITUATION IN THE CENTRAL HIGHLANDS REGION OF VIETNAM, DURING 2000 - 2020
Tác giả: Viên Chinh Chiến, Phạm Ngọc Thanh, Nguyễn Lê Mạnh Hùng, Lý Thị Thùy Trang, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/607
DENGUE SITUATION IN KHANH HOA PROVINCE IN THE PERIOD OF 2000 – 2019
Tác giả: Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Xuân Hiếu, Nguyễn Đình Lượng, Trịnh Công Thức, Hồ Quang Hà, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Huỳnh Văn Dõng, Nguyễn Hữu Tài, Trần Đại Quang, Trần Công Đại, Vũ Hải Hà, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/608
CIRCULATION OF DENGUE VIRUS SEROTYPES IN THE TAY NGUYEN REGION FROM 2003 TO 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phan Thị Tuyết Nga, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Trung, Lê Dương Minh Quân, Viên Chinh Chiến
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/609
SOME EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN LIEN CHIEU DISTRICT, DA NANG CITY, 2017 - 2020
Tác giả: Trịnh Công Thức, Bùi Thanh Phú, Đinh Quang Nhựt, Hồ Quang Hà, Đỗ Thị Di Thiện, Nguyễn Thành Đông, Đỗ Thái Hùng, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/610
SOME EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN VAN NINH DISTRICT, KHANH HOA PROVINCE, 2017 - 2020
Tác giả: Trịnh Công Thức, Nguyễn Thành Đông, Bùi Thanh Phú, Đinh Quang Nhựt, Hồ Quang Hà, Đỗ Thị Di Thiện, Đỗ Thái Hùng, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/611
CHARACTERISTICS OF CASES INFECTED WITH CHIKUNGUNYA VIRUS IN AN PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE IN 2020
Tác giả: Lương Chấn Quang, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Diệp Thanh Hải, Đỗ Kiến Quốc, La Hoàng Huy, Lê Trọng Thảo Ly, Lê Thanh Tùng, Lý Huỳnh Kim Khánh, Đào Huy Mạnh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thị Kim Mỹ, Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Hùng Dũng, Mai Văn Dúng, Vũ Hải Hà, Nguyễn Vũ Thượng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/612
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENGUE FEVER IN DONG NAI PROVINCE FROM 2016 TO 2020
Tác giả: Bạch Thái Bình, Trần Minh Hòa, Phan Văn Phúc, Ngô Đức Tông, Hồ Đức Thịnh, Đỗ Kiến Quốc, Châu Hoàng Diệu Trang, Trần Nguyễn Thanh Minh, Lê Minh Quyết, Vũ Hải Hà, Nguyễn Văn Hòa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/613
KEY BREEDING SITES FOR AEDES LARVAE THAT TRANSMIT DENGUE FEVER AT DIFFERENT ECOLOGICAL POINTS IN HANOI IN 2019
Tác giả: Vũ Trọng Dược, Trần Vũ Phong, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Sinh Nam, Trần Như Dương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/614
FLUCTUATION OF DENGUE VECTOR INDICES IN CENTRAL HIGHLAND REGION, 2011 – 2020
Tác giả: Phan Đình Thuận, Trần Thị Trang, Trần Tường Vi, Trương Xuân Toàn, Viên Chinh Chiến
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/615
FEATIBILITY AND FORECAST ACCURACY OF DENGUE FORECASTING MODEL SATELLITE BASED SYSTEM (D-MOSS) IN KHANH HOA PROVINCE, 2020 – 2021
Tác giả: Nguyễn Thành Đông, Trịnh Công Thức, Nguyễn Xuân Hiếu, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Huỳnh Văn Dõng, Nguyễn Hữu Tài, Trần Đại Quang, Trần Công Đại, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/616
ASSESSMENT OF FORECAST RESULTS OF THE DENGUE MODEL FORCASTING BASED SATELLITE SYSTEM (DMOSS) IN DONG NAI 2020 - 2021
Tác giả: Bạch Thái Bình, Trần Minh Hòa, Phan Văn Phúc, Ngô Đức Tông, Hồ Đức Thịnh, Đỗ Kiến Quốc, Châu Hoàng Diệu Trang, Trần Hữu Hoàn, Vũ Hải Hà, Nguyễn Văn Hòa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/617
AEDES AEGYPTI AND AEDES ALBOPCITUS - DENGUE VECTOR IN PUBLIC PLACES IN HANOI IN 2020
Tác giả: Trần Như Dương, Vũ Trọng Dược, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/618
IDENTIFICATION OF SPECIES COMPOSITION AND DENGUE VIRUS FROM AEDES VECTOR AT OUTBREAK SITES IN CENTRAL VIETNAM, 2018 - 2020
Tác giả: Đinh Quang Nhựt, Nguyễn Thị Hải Bình, Nguyễn Thành Đông, Bùi Thanh Phú, Trịnh Công Thức, Nguyễn Xuân Hiếu, Hồ Quang Hà, Đỗ Thị Di Thiện, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/619
VALIDITY OF DENGUE FORECASTING BASED ON DMOSS IN THE SOUTH OF VIETNAM
Tác giả: Đỗ Kiến Quốc, Lương Chấn Quang, Võ Tố Quyên, Nguyễn Vũ Thượng, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/620
EFFECTIVENESS OF COMMUNITY BASED LARVAE ELIMINATION CAMPAIGN AND SOME RELATED FACTORS IN SOUTHERN VIETNAM 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Trọng Thảo Ly, Đỗ Kiến Quốc, La Hoàng Huy, Diệp Thanh Hải, Ngô Minh Danh, Phạm Thị Thúy Ngọc, Vũ Hải Hà, Lý Huỳnh Kim Khánh, Lương Chấn Quang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/621
THE EFFECTIVENESS OF THERMAL FOGGING AND ULV SPRAYING IN CONTROL OF DENGUE OUTBREAK IN NHA TRANG CITY, KHANH HOA PROVINCE, 2018 - 2019
Tác giả: Hồ Quang Hà, Nguyễn Thành Đông, Bùi Thanh Phú, Trịnh Công Thức, Đinh Quang Nhựt, Viên Quang Mai, Lê Xuân Huy, Đỗ Thái Hùng, Vũ Sinh Nam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/622
THE USABILITY AND EFFICIENCY OF THE D-MOSS SYSTEM IN THE CENTRAL HIGHLANDS FROM SEPTEMBER 2020 TO MARCH 2021
Tác giả: Lý Thị Thùy Trang, Phạm Ngọc Thanh, Vũ Sinh Nam, Viên Chinh Chiến
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/623
EFFECTIVENESS OF SURVEILLANCE OF AEDES SP MOSQUITOES BY GRAVID AEDES TRAP IN DONG NAI, 2019 - 2020
Tác giả: La Hoàng Huy, Lê Trọng Thảo Ly, Đỗ Kiến Quốc, Phạm Thị Thúy Ngọc, Lê Nguyễn Thùy Duy, Lý Huỳnh Kim Khánh, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/624
SEASONAL FLUCTUATION AND DENGUE VIRUS CIRCULATION IN SOUTHERN VIETNAM FROM 2011 TO 2020
Tác giả: Lê Trọng Thảo Ly, Lý Huỳnh Kim Khánh, La Hoàng Huy, Lê Nguyễn Thùy Duy, Phạm Thị Thúy Ngọc, Lê Thanh Tùng, Vũ Hải Hà, Phan Trọng Lân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/625
EFFECTIVENESS OF USING GRAVID AEDES TRAP (GAT) FOR DENGUE VECTOR SURVEILLANCE IN HANOI AND NAM DINH 2018 - 2019
Tác giả: Phạm Tuấn Anh, Vũ Trọng Dược, Vũ Sinh Nam, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Như Dương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/626
APPLYING GOOGLE MAP API IN IDENTIFYING A DENGUE HEMORRHAGIC FEVER OUTBREAK AT AN PHU DISTRICT, AN GIANG PROVINCE
Tác giả: Ngô Văn Dinh, Diệp Thanh Hải, Đỗ Kiến Quốc, Lương Chấn Quang, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Đỗ Nguyên
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/627
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log