Thứ bảy, 24/02/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Tập 33, số 6 2023
Tạp chí Y học dự phòng
MỤC LỤC
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Tác giả: Ban biên tập
EVALUATION OF DIPHTHERIA ANTIBODY TITERS AFTER 2 DOSES OF TETANUS - DIPHTHERIA (Td) VACCINE IN EASUP DISTRICT, DAK LAK PROVINCE AND DAK SONG DISTRICT, DAK NONG PROVINCE IN 2021 - 2022
Tác giả: Viên Chinh Chiến, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thị Thu, Kloan, Trịnh Thị Thu Hương, Ngô Thị Tú Thủy, Nguyễn Lê Mạnh Hùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1397
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DIPHTHERIA IN THE CENTRAL HIGHLANDS REGION IN 2020 AND SOME RELATED FACTORS
Tác giả: Đỗ Xuân Tuyên, Lý Thị Thuỳ Trang, Phạm Quang Thái, Trần Thị Hoàng Oanh, Viên Chinh Chiến
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1398
ASSESSMENT OF HYDROGEN PEROXIDE FUMIGATION METHOD FOR DISINFECTION AND CROSS-CONTAMINATION PREVENTION FOR THE PRODUCTION OF MEASLES AND RUBELLA LIVE ATTENUATED VACCINES AT POLYVAC
Tác giả: Ngô Thu Hường, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Đăng Quỳnh, Phạm Anh Thư, Lương Phú Duẩn, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thuý Hường, Nguyễn Đăng Hiền
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1399
GENETIC CHARACTERISTICS OF THE VP2-VP4 CODING REGION OF COXSACKIEVIRUS A16 ASSOCIATED WITH HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE IN DAK LAK, 2019
Tác giả: Trần Lê Thiên Hương, Lê Văn Tuấn, Lê Dương Minh Quân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1400
VIRULENCE GENE AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY PROFILES OF VIBRIO PARAHAEMOLUYTICUS ISOLATED FROM SEAFOODS AT RESTAURANTS IN NHA TRANG
Tác giả: Hoàng Thị Ái Vân, Đào Thị Vân Khánh, Lê Quốc Phong, Đinh Văn Quang, Trần Thị Thùy Nga, Đỗ Thái Hùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1401
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABIES DEATHS AND BARRIERS TO RABIES PREVENTION AND CONTROL IN THE CENTRAL REGION OF VIETNAM, 2016 - 2021
Tác giả: Lê Hoàng Thiệu, Hoàng Tiến Thanh, Nguyễn Đình Lượng, Hà Tuấn Anh, Đào Thế Anh, Đỗ Thái Hùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1402
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEATHS FROM RABIES IN SOUTHERN PART VIETNAM FROM 2012 TO 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy, Hoàng Thị Liên, Phạm Duy Quang, Phan Công Hùng, Huỳnh Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Quân, Vũ Phạm Hồng Nhung, Đào Huy Mạnh, Nguyễn Vũ Thượng, Lương Chấn Quang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1403
ASSESSING FACTORS RELATED TO CHANGE THE ANTI - DIPHTHERIA IgG ANTIBODIES IN THE AGE GROUP FROM 5 TO 40 IN KHANH HOA PROVINCE IN 2022
Tác giả: Nguyễn Đình Lượng, Đào Thế Anh, Hoàng Tiến Thanh, Nguyễn Bảo Triệu, Huỳnh Kim Mai, Lê Xuân Huy, Lê Thùy Liên, Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Tất Hòa, Lê Hoàng Thiệu, Đoàn Thị Thanh Thủy, Trương Gia Linh, Lê Hồng Quân, Trần Bình Thắng, Lay Myint Yoshida, Đỗ Thái Hùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1404
DETERMINATION OF GENOTYPE AND GENOMIC CHARACTERIZATION OF MEASLES VIRUS CIRCULATING IN DAK LAK AND DAK NONG PROVINCES, 2019
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quân, Lê Văn Tuấn, Dương Thị Ngọc Thúy, Tưởng Quốc Triêu
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1405
EPIDEMIOLOGICAL CHARTERISTICS OF RABIES POST - EXPOSURE PROPHYLAXIS AND RABIES IN HUMAN IN THE QUANG NINH PROVINCE AT PERIOD FROM 2014 TO 2020
Tác giả: Bùi Thiện Thuật, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Ninh Văn Chủ, Vũ Quyết Thắng, Lê Thị Hoa, Từ Thị Anh Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Hường, Trần Xuân Đông
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1406
THE DISTRIBUTION OF GASTROINTESTINAL CANCER IN TWO SPECIALIZED ONCOLOGY HOSPITALS IN HUE AND DA NANG CITIES, 2022
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Bình Thắng, Nguyễn Đắc Quỳnh Anh, Nguyễn Minh Hành, Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Phạm Thanh Nhân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1407
THE STUDY OF LATENT TUBERCULOSIS INFECTION AND SOME FACTORS RELATED TO LATENT TUBERCULOSIS OF PEOPLE LIVING WITH TUBERCULOSIS PATIENTS IN LONG XUYEN CITY, AN GIANG PROVINCE, 2020 - 2021
Tác giả: Trần Võ Huỳnh Nghĩa Nhân, Từ Lan Vy, Huỳnh Cao Quang Phương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1408
DIRECT MEDICAL COST OF CANCER TREATMENT FROM THE PAYER'S PERSPECTIVE AND RELATED FACTORS AT DA NANG ONCOLOGY HOSPITAL IN 2022
Tác giả: Nguyễn Đắc Quỳnh Anh, Trần Bình Thắng, Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Phạm Thanh Nhân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1410
ANALYSIS OF DISEASE MODEL OF OUTPATIENTS AT THU DUC DISTRICT HOSPITAL IN 2019 - 2020
Tác giả: Mai Thanh Diện, Lê Thị Yến Lang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1411
CURRENT STATUS OF KNOWLEDGE, ATTITUDES OF HEPATITIS B AND C VIRUS AND ASSOCIATED FACTORS AMONG PEOPLE IN THE MEKONG DELTA AREA
Tác giả: Nguyễn Vũ Thượng, Lê Quang Thủ, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Vũ Nhật Thành, Lê Ngọc Tú, Phạm Thị Minh Hằng, Trang Nguyệt Minh, Trần Đại Quang, Phan Trọng Lân, Trần Phúc Hậu, Khưu Văn Nghĩa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1412
SELF REPORT OF NON - COMMUNICABLE DISEASES AND HEALTHCARE SEEKING BEHAVIORS IN THE SOUTHERN COMMUNITY
Tác giả: Nguyễn Duy Phúc, Khưu Văn Nghĩa, Lê Quang Thủ, Nguyễn Vũ Nhật Thành, Trang Nguyệt Minh, Phạm Thị Minh Hằng, Lê Ngọc Tú, Phan Trọng Lân, Trần Đại Quang, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Vũ Thượng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1413
EVALUATING SOME BASIC INDICATORS OF PREVENTIVE HEALTH CARE ACTIVITIES IN THAI BINH PROVINCE IN 2022
Tác giả: Nguyễn Văn Thơm, Đỗ Xuân Cấp, Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Vân Anh, Lê Xuân Quảng, Phạm Thị Tấm
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1414
THE SITUATION OF HYPERTENSION IN THE H'RE ETHNIC GROUP AGED 40 AND OVER AND SOME RELATED FACTORS IN MINH LONG DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE IN 2022
Tác giả: Đinh Vũ Hoàng, Đỗ Ích Thành, Lã Ngọc Quang, Vũ Phong Túc, Đinh Muôn
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1415
IMPACT OF INFORMATION RESOURCES ON KNOWLEDGE ABOUT RISK FACTORS FOR STROKE IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Tác giả: Hà Thị Thanh Trang, Lê Văn An, Hà Thị Kiều Trinh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1416
DESCRIBING PHYSICAL ACTIVITY AND ITS RELATED FACTORS OF ELDERLY PEOPLE IN RURAL AND URBAN AREAS OF THUA THIEN HUE PROVINCE IN 2020
Tác giả: Trần Bình Thắng, Lương Thị Thu Thắm, Nguyễn Minh Tú, Lê Đình Dương, Nguyễn Thanh Gia, Đoàn Vương Diễm Khánh, Nguyễn Văn Hùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1417
THE KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PREVENTIVE PRACTICES (KAP) REGARDING HIV AND HIV PHASE III VACCINE ACCEPTANCE OF RESIDENTS IN KIEN DUC TOWN, DAK R'LAP DISTRICT, DAK NONG PROVINCE, 2021
Tác giả: Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thanh Tuyền
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1418
HEALTH EDUCATION NEEDS OF THE CAREGIVERS OF STROKE SURVIVORS AT DA NANG C HOSPITAL AND ITS RELATED FACTORS
Tác giả: Lê Thị Trang, Võ Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Bích Hợp, Nguyễn Thị Khánh Trang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1419
THE CURRENT SITUATION AND DEMAND FOR PRE-PREGNANCY VACCINATION AMONG MARRIED WOMEN IN THUA THIEN HUE PROVINCE IN 2020
Tác giả: Phùng Phương Nha, Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Văn Quốc Cường, Hồ Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Thảo Ngân, Nguyễn Văn Hòa
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1420
THE CURRENT HEALTH OF WORKERS AT PHAN ME COAL MINE, THAI NGUYEN IN 2022
Tác giả: Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Khắc Du, Trương Thị Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1421
RELATIONSHIP BETWEEN RESPIRATORY SYMPTOMS AND AMBIENT AIR POLLUTION AT QUANG NINH PROVINCE
Tác giả: Nguyễn Đức Sơn, Doãn Ngọc Hải, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Huyền, Hà Lan Phương, Lỗ Văn Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1422
PSYCHOLOGICAL OVERLOAD OF MEDICAL WORKERS AT DA NANG PSYCHIATRIC HOSPITAL IN THE NEW CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC IN 2022 AND SOME RELATED FACTORS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Anh, Bùi Quốc Dũng, Huỳnh Thị Minh Giang, Nguyễn Hữu Liêm, Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Phan Vân Anh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1423
EPIDEMIOLOGY OF COVID-19 PANDEMIC IN BAC GIANG PROVINCE DURING MAY AND JUNE IN 2021: EXPERIENCE IN DISEASE PREVENTION AND CONTROLS IN INDUSTRIAL ZONE
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhàn, Dương Thị Hiển, Phạm Quang Lộc, Lê Tiến Cương, Phan Thị Thi, Giáp Văn Minh, Hà Văn Nguyên, Lê Văn Tiến, Bùi Thị Vũ Hoài, Nguyễn Thị Đoan Trang, Trần Thị Vân, Hoàng Thị Mến, Phan Thùy Linh, Trần Thị Tân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1424
THE EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COVID-19 IN 03 PROVINCES: DAK LAK, DAK NONG AND GIA LAI FROM JANUARY TO SEPTEMBER 2021
Tác giả: Viên Chinh Chiến, Nguyễn Lê Mạnh Hùng, Ngô Thị Tú Thủy, Trần Thị Hoàng Oanh, Nay Phi La, và cộng sự
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1425
LONG-TERM PHYSICAL EFFECTS OF POST-COVID-19 AMONG COVID-19 SURVIVORS IN BINH DUONG PROVINCE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Thanh Thương, Trần Quý Bảo Trâm, Nguyễn Thị Oanh, Vũ Thị Xim, Hà Thị Minh Phương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1426
THE STATUS OF ACCESSING SOME HEALTH PROGRAMS IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC IN CHILDREN 6 - 36 MONTHS OLD AT THE NUTRITION CLINIC OF CHILDREN'S HOSPITAL IN 1 HO CHI MINH CITY IN 2021
Tác giả: Phạm Minh Châu, Thái Đức Luân
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1427
RATE OF PRACTICE FOR COVID-19 PREVENTION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG TRADERS AT XOM MOI MARKET, NHA TRANG CITY, KHANH HOA PROVINCE IN 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Nhật Linh, Trần Thị Thanh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1428
RESEARCH ON WORK MOTIVATION AND SOME RELATED FACTORS OF THE MEDICAL STAFF AT DA NANG PSYCHIATRIC HOSPITAL IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Hữu Liêm, Phan Thị Hoàng Oanh, Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Phan Vân Anh, Trần Hữu Tiến Đạt
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1429
KNOWLEDGE, ATTITUDE TOWARDS COVID-19 VACCINATION AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS AT EASTERN INTENATIONAL UNIVERSITY IN BINH DUONG PROVINCE, IN 2022
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Anh, Vũ Thị Tuyết, Nguyễn Thị Huyền Quyên
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1430
THE WILLINGNESS TO TAKE COVID-19 VACCINE INJECTION IN HANH DUC VILLAGE, NGHIA HANH TOWN, QUANG NGAI PROVINCE, IN 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Phương Linh, Huỳnh Bảo Bin, Phan Thị Thúy Diễm, Nguyễn Đình Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1431
RESEARCH ON MALNUTRITION ACCORDING TO MNA - SF (MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT SHORT - FORM) AND RELATED FACTORS IN THE ELDERLY IN THANH KHE DISTRICT, DA NANG, 2021
Tác giả: Hà Thị Huyền Trang, Võ Thị Ngọc Hà
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1432
MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF THE INNER SURFACE OF REUSABLE BOTTLES AT BOTTLED DRINKING WATER PRODUCTION IN KHANH HOA PROVINCE, 2022
Tác giả: Lê Quốc Phong, Trần Thị Thùy Nga, Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Đào Thị Vân Khánh, Nguyễn Văn Tuyên, Võ Thị Kiều Oanh, Lê Hồng Quân, Đỗ Thái Hùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1433
SOME FACTORS RELATED TO MALNUTRITION STATUS AMONG CHILDREN 24 - 71 MONTHS OLD IN YEN SON DISTRICT, TUYEN QUANG PROVINCE, IN 2020
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Hoàng Nguyễn Phương Linh, Lê Đức Trung
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1434
CURRENT STATUS OF MALNUTRITION IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD AND SOME RELATED FACTORS IN UNDERWEIGHT MALNOURISHED CHILDREN IN HAU GIANG PROVINCE IN 2019 - 2020
Tác giả: Võ Hoàng Hận, Trương Văn Hạnh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1435
OCCUPATIONAL INJURIES AMONG RICE FARMERS IN PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia, Trương Huỳnh Anh Khoa, Mai Ngân Giang, Nguyễn Đình Dũng, Lê Đình Dương, Trần Bình Thắng, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Minh Đức, Đặng Thị Anh Thư
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1436
ADHERENCE TO REGULATIONS AND SOME FACTORS AFFECTING THE FOOD SAFETY OF COLLECTIVE KITCHENS AT SCHOOLS IN CAN THO CITY IN 2022
Tác giả: Nguyễn Thành Anh Thư, Hồ Đắc Thoàn
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1437
ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF GARLIC LY SON, QUANG NGAI
Tác giả: Bùi Minh Vĩnh, Lê Thị Hà Miên, Võ Thị Diệu Linh, Nguyễn Minh Trí
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1438
THE REALITY AND RELATED FACTORS ARRIVE CONDITIONS GUARANTEE TO FOOD SAFETY AT THE RESTAURANTS WITHIN HOTELS IN THANH HOA PROVINCE, 2022
Tác giả: Lê Hồng Sơn, Đỗ Kim Anh, Hoàng Thị Huyền, Đặng Minh Trang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1439
FOOD SAFETY IN CHOOSING EDIBLE ICE PRODUCTS: AN APPROACH FROM MANUFACTURERS TO CONSUMERS IN BINH DUONG PROVINCE
Tác giả: Dư Nguyễn Đại Nam, Trần Minh Hoàng, Nguyễn Bá Thanh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1440
COMPETENCY ASSESSMENT TO PERFORM DIAGNOSTIC FOR MALARIA PARASITES BY MICROSCOPY OF HEALTH WORKERS IN THE CENTRAL - HIGHLAND REGION IN VIETNAM, 2021
Tác giả: Hồ Thị Thanh Thảo, Nguyễn Công Trung Dũng, Nguyễn Duy Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trầm, Trịnh Hữu Toàn, Đàm Văn Hào, Hồ Văn Hoàng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1441
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF IMPORTED MALARIA CASES IN MINH HOA DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE, AND EA SUP DISTRICT, DAK LAK PROVINCE, 2017 - 2018
Tác giả: Nguyễn Công Trung Dũng, Đàm Văn Hào, Hồ Văn Hoàng, Nguyễn Duy Sơn Viện số
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1442
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN BAC GIANG, 2015 - 2022
Tác giả: Dương Thị Hiển, Giáp Văn Minh, Đỗ Phương Loan, Phạm Thanh Sơn, Đoàn Thị Thanh Nhàn, Phan Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Mai Duyên, Triệu Thị Thanh Vân, Đặng Thanh Minh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1443
HOSPITAL EXPOSURE AND SOME RELATED FACTORS OF MEDICAL - NURSING STUDENTS, SCHOOL OF MEDICINE, DUY TAN UNIVERSITY
Tác giả: Phan Phạm Hữu, Nguyễn Thanh Minh, Hoàng Nhật Ân, Nguyễn Đăng Khánh, Đặng Văn Trí, Nguyễn Đình Tùng
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1444
LOWER GENITAL TRACT INFECTION AND RELATED FACTORS MARRIED WOMEN AGED 18 - 49 YEARS IN QUANG BINH PROVINCE IN 2021
Tác giả: Đỗ Quốc Tiệp, Nguyễn Thị Song Kim, Phạm Minh Tuấn, Hồ Thị Hồng Xuân, Trương Hồng Diễm Thúy, Nguyễn Văn Ngọc, Phan Thị Thanh Tâm
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1445
AWARENESS AND BEHAVIOR RELATED TO BATTERY USAGE AND DISPOSAL AMONG STUDENTS AT DA NANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY IN 2022
Tác giả: Nguyễn Phạm Mai Thi, Nguyễn Xuân Hương
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1446
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log