Thứ ba, 26/06/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 113
Tập 27, số 3 2017

Thực trạng thiếu máu ở trẻ 6-23 tháng tuổi và thực hành cho trẻ ăn bổ sung của bà mẹ tại xã Thục Luyện và Định Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ

Current situation of anemia in children aged 6-23 months and complementary feeding paractices of mothers in Thuc Luyen and Dinh Qua communes, Thanh Son, Phu Tho
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Anh, Cao Thị Thu Hương, Bùi Thị Nhung
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 295 trẻ em 6-23 tháng tuổi tại xã Thục Luyện và Định Quả, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ nhằm đánh giá thực trạng thiếu máu và thực hành cho trẻ ăn bổ sung của các bà mẹ. Các thông tin chung của mẹ và trẻ, thực hành cho trẻ ăn bổ sung của bà mẹ được thu thập. Trẻ được lấy máu mao mạch đầu ngón tay để xác định nồng độ Hemoglobin bằng Hemocue. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ thiếu máu của trẻ 6-23 tháng là 53,6%. Tỷ lệ bà mẹ bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung đúng thời điểm là 30,5%. Giá trị năng lượng khẩu phần ăn bổ sung của trẻ 6-11 tháng và 12-23 tháng là 532,3 Kcal và 683,1 Kcal . Tỷ lệ năng lượng cung cấp từ protein, glucid và lipid tương ứng ở nhóm trẻ 6-11 tháng tuổi là; 16,8%; 58,0% và 25,4% và ở nhóm trẻ 12-23 tháng tuổi là; 15,2%; 64,0% và 19,8%. Hàm lượng vitamin A trong khẩu phần ăn của trẻ 12-23 tháng chỉ đáp ứng được 65%. Hàm lượng sắt, kẽm, calci và vitamin D trong khẩu phần ăn đáp ứng cho nhóm 6-11 tháng tuổi và 12-23 tháng tuổi tương ứng là 50,0% và 29,1%; 68,3% và 70,7%; 46,5% và 47%; 9% và 6%. Kết luận: Tỷ lệ thiếu máu của trẻ 6-23 tháng tuổi cao. Năng lượng khẩu phần ăn bổ sung và lượng các vi chất dinh dưỡng chưa đạt được nhu cầu khuyến nghị hàng ngày của trẻ.
Summary:
A Crossessional study was carried out in 295 children aged 6-23 monnths to assess current current situation of anemia in children aged 6-23 months and complementary feeding paractices of mothers in Thuc Luyen and Dinh Qua commune, Thanh Son, Phu Tho. The information of mothers and children and complementary feeding practices were collected. cappliar blood of children was taken to determine hemoglobin (Hb) by Hecomcue. The results showed that. prevalence of children 6-23 months was 53,6%. Prevalence of mothers introducing properly time of complementary food for their child was 30,5%. Energy of complementary dietary in children aged 6-11 months and 12-23 months was 532,3 Kcal and 683,1 Kcal. Prevalence of energy supplied from protein, gllucid, lipid respectively was 16,8%; 58,0% và 25,4%. for children 6-11 months of age and 16,8%; 58,0% và 25,4% for children 12-23 months of age. Vitamin A in the dietary intake of complementary of children aged 12-23 months reached 65 % of recommended dietary allowance. Iron, zinc, Calcium and vitamin D in dieatary intake of complementary food in children aged 6-11 months and 12-23 months respectively 50,0% and 29,1%; 68,3% and 70,7%; 46,5% and 47%; 9% and 6%. Conclusion: prevalence of children aged 6-23 months was high, Average of energy and amount of micronutrient did’n reach recommended dietary allowance.
Từ khóa:
Trẻ em 6-23 tháng, thiếu máu, ăn bổ sung
Keywords:
Children aged 6-23 months, anemia, complementary food
File nội dung:
o1703113.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log