Thứ sáu, 20/04/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 135
Tập 27, số 3 2017

Đánh giá kết quả Truyền thông – Giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức và thực hành rửa tay xà phòng cho bà mẹ người Mông đang nuôi con dưới 5 tuổi tại Sơn La năm 2016

Evaluation of health education communication for strengthen the knowledge and practice of Mong mothers caring children of < 5 years old at Son La province in 2016
Tác giả: Bùi Hữu Toàn, Nguyễn Huy Nga, Phùng Đắc Cam, Nguyễn Thị Liên Hương, Lương Mai Anh
Tóm tắt:
Sau một năm Nghiên cứu được tiến hành tại 24 bản người Mông của 2 huyện Vân Hồ và Mai Sơn của tỉnh Sơn La. Sử dụng phương pháp nghiên cứu can thiệp có đối chứng họat động Truyền thông – Giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao kiến thức và thực hành rửa tay và rửa tay bằng xà phòng của các bà mẹ người Mông đang nuôi con dưới 5 tuổi cho kết quả: Số người có kiến thức đạ t rửa tay bằng xà phòng của các bà mẹ Mông đang nuôi con dưới 5 tuổi đã tăng từ 57,3% lên 73,4% với hiệu quả can thiệp là 37,4. Hành vi rửa tay xà phòng của các bà mẹ trướ c khi cho trẻ ăn tăng từ 12,3% lên 44,5%, rử a tay sau khi cho trẻ đi đạ i tiệ n từ 11,9 lên 88,9 và rử a tay sau khi cho trẻ đi tiể u tiệ n tăng từ 3,9% lên 55,6%. Hiệu quả can thiệp về thực hành rửa tay xà phòng của bà mẹ trước khi cho con ăn, sau khi đại, tiểu tiện sau can thiệp lần lượt là 208, 626 và 1325. Tính sẵn có của rửa tay xà phòng như nguồn xà phòng, nguồn nước của các hộ người Mông chưa đủ điều kiện để đánh giá hiệu quả.
Summary:
An intervention study using controls on effect of health education communication was conducted at 24 villages of Mong ethnic in Van Ho and Mai Son districts of Son La province with the target of strengthening the knowledge and practice on hand washing with soap of Mong mothers caring children of < 5 years old. Results showed the significant decrese in number of Mong mothers who did not know the disease prevention effectof washinghand with soap with intervention effect of 5417 after intervention. The intervention effect of mother’s practice on handwashing with soap before feeding their child, after supporting child’s defection and urinationwere found 202, 648 and 1338 respectively. The available of soap and water resourse among Mong households was not changed after intervention, reasonablefor evaluation the intervention effect.
Từ khóa:
Kiến thức, thực hành, rửa tay; truyền thông, bà mẹ Mông, Sơn La
Keywords:
Knowledge, handwashing; education communication, Mong mothers, Son La province.
File nội dung:
o1703135.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log