Thứ ba, 26/06/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 203
Tập 27, số 3 2017

Kết quả bước đầu điều trị bong võng mạc nguyên phát tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng năm 2015

Initial results of primary retinal detachment treatment at the Da Nang Eye Hospital in 2015
Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt
Tóm tắt:
Áp dụng phương pháp nghiên cứu theo dõi dọc các trường hợp bệnh được thực hiện nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật bong võng mạc nguyên phát và mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật. Nghiên cứu được tiến hành trên 94 mắt của 93 bệnh nhân được chẩn đoán bong võng mạc nguyên phát và điều trị bằng phương pháp phẫu thuật trong năm 2015 tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Kết quả cho thấy tỷ lệ thành công về mặt giải phẫu sau phẫu thuật lần đầu là 75,5%. Tỷ lệ thành công cuối cùng là 98,9%. Thị lực trung bình sau 03 tháng điều trị tăng từ 0,098± 0,204 lên 0,221± 0,216. Sự cải thiện thị lực sau 03 tháng phẫu thuật so với trước phẫu thuật có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Nghiên cứu chưa cho thấy mối liên quan giữa kết quả phục hồi giải phẫu sau phẫu thuật với thời gian phát hiện bệnh, tăng sinh dịch kính võng mạc trước phẫu thuật,bong võng mạc qua hoàng điểm (p>0,05). Phương pháp điều trị bong võng mạctại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã cho kết quả phục hồi giải phẫu và cải thiện thị lực.
Summary:
A longitudinal follow-up study was performed on 94 eyes of 93 patients with primary retinal detachmentat Da Nang Eye hospital in 2015 to assessinitial results of primary retinal detachment treatment after 01 year, and describe factors related to the surgical outcome. The results showed that the success rate of anatomical recovery was 75.5% after first operation. The overall success rate was 98.9%. The average visual acuity after 03 months of treatment increased from 0.098 ± 0.204 to 0.221 ± 0.216. The visual improvement after 03 months of treatment compared with before surgery had a statistically significant with p <0.05. Research also showed no correlation between the anatomical outcome and the time of presentation, preoperative proliferative vitreoretinopathy, macular-off retinal detachment (p>0.05). Conclusion: Treatment of primary retinal detachment at the Da Nang Eye Hospital had the good results in anatomical recovery and visual improvement.
Từ khóa:
Bong võng mạc nguyên phát, tăng sinh dịch kính võng mạc, bệnh viện mắt Đà Nẵng
Keywords:
primary retinal detachment treatment, proliferative vitreoretinopathy, Danang Eye Hospital.
File nội dung:
o1703203.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log