Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 90
Tập 27, số 5 2017

So sánh sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú giữa người cận nghèo có và không có thẻ Bảo hiểm y tế tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

A comparison of satisfaction with outpatient care service quality between insured and uninsured patients in Cao Lanh district, Dong Thap province
Tác giả: Nguyễn Đức Thành, Chu Huyền Xiêm, Phùng Thanh Hùng
Tóm tắt:
Hiện nay, giữa người dân có và không có thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn có khoảng cách về sự hài lòng với chất lượng dịch vụ y tế. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện đối với 1100 người cận nghèo khám chữa bệnh ngoại trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2013 nhằm đánh giá sự hài lòng của người cận nghèo đối với chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế và so sánh sự hài lòng với chất lượng dịch vụ giữa người dân có thẻ và không có thẻ bảo hiểm khi khám chữa bệnh. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi đã được chuẩn hóa với bốn yếu tố dựa trên thang đo Likert đo lường sự hài lòng. Kết quả cho thấy người bệnh không hài lòng với chất lượng dịch vụ với điểm trung bình hài lòng dưới 4. Có sự khác biệt có ý nghĩa về sự hài lòng với chất lượng dịch vụ ở khía cạnh thời gian chờ đợi, sự tương tác và giao tiếp của nhân viên y tế giữa người dân có và không có bảo hiểm y tế. Các nhà quản lý cần cải thiện chất lượng dịch vụ, không tạo sự khác biệt về chất lượng khám chữa bệnh giữa người có và không có thẻ bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.
Summary:
Satisfaction with the functional quality of care between the insured and the uninsured when utilizing healthcare services still has a gap. A cross-sectional study which was conducted in a sample of 1100 near-poor using the outpatient care in Cao lanh district, Dong thap province, Vietnam aimed to assess how the near-poor satisfied with the functional quality of the most recent outpatient service; and compare satisfaction with service quality between the insured and uninsured. The study applied a well standardised instrument with four factors to measure satisfaction based on the Likert scale. The respondents overall showed less satisfaction, with the mean score under 4. There was a significant difference about service quality satisfaction between the insured and uninsured in terms of waiting time and staff interaction and communication. Service quality should be further improved healthcare services, narrowing the gap of services provided to the insured and the uninsured, to meet the healthcare needs.
Từ khóa:
Sự hài lòng, chất lượng dịch vụ y tế, Đồng Tháp.
Keywords:
satisfaction, functional quality, health insurance.
File nội dung:
o170590.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log