Thứ năm, 19/10/2017
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ nhiễm HIV và nguy cơ lây nhiễm HIV ở nhóm nam tiêm chích ma túy tại Thái Nguyên, năm 2014
Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Điện Biên năm 2016
Thực trạng nhiễm trùng đường sinh sản ở nữ công nhân hiếm muộn tại khu công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương năm 2016
ads
Trang: 96
Tập 27, số 5 2017

Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, tỉnh An Giang năm 2016

Status on satisfaction of inpatients in An Phu district general hospital – An Giang province in 2016
Tác giả: Phùng Thanh Hùng, Phạm Quỳnh Anh, Lê Minh Điều
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành trên 235 bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú tỉnh An Giang từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2016 nhằm đánh giá sự hài lòng bệnh nhân nội trú tại bệnh viện. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính. Thu thập số liệu bằng phương pháp phát vấn bằng bộ câu hỏi định lượng có cấu trúc về mức độ hài lòng, phối hợp phỏng vấn sâu. Kết quả cho thấy tỷ lệ hài lòng chung là 88,5%. Yếu tố sự minh bạch thông tin, thủ tục khám bệnh, điều trị được bệnh nhân đánh giá hài lòng nhiều nhất chiếm tỉ lệ 94,9%. Tỉ lệ bệnh nhân hài lòng với yếu tố khả năng tiếp cận dịch vụ là 83,0%, với yếu tố cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 68,1%, với yếu tố thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế 93,2%, với yếu tố kết quả cung cấp dịch vụ 89,8%.
Summary:
This study was conducted in An Phu district general hospital, An Giang province from February to October, 2016 to assess satisfaction and identify some factors associated with satisfaction of inpatient in hospital. This study used mix methods, combining quantitative and qualitative methods. Participants are 235 inpatients of An Phu hospital for quantitative data collection, combining with some in-depth interviews. There are some main results as the follows: 88.5% of inpatients satisfied with health service, 83% of inpatients are satisfied with health service accessability. The proportion of inpatients satisfied with transparency of information and procedures of medical examination and treatment is highest 94.9%. In terms of infrastructure and service facilities, 68.1% of inpatients satistied with this factor. 93.2% of inpatient are satisfied with factor of behavior, professional capacity of health workers. 89.8% of inpatients satisfied with service results.
Từ khóa:
sự hài lòng, bệnh nhân nội trú, bệnh viện, An Giang.
Keywords:
satisfaction, inpatient, hospital, An Giang
File nội dung:
o170596.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log