Thứ năm, 19/10/2017
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ nhiễm HIV và nguy cơ lây nhiễm HIV ở nhóm nam tiêm chích ma túy tại Thái Nguyên, năm 2014
Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Điện Biên năm 2016
Thực trạng nhiễm trùng đường sinh sản ở nữ công nhân hiếm muộn tại khu công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương năm 2016
ads
Trang: 211
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế phòng, chống HIV/AIDS tại 14 tỉnh Dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng năm 2014

Current situation, needs on human resources of staff working on HIV/AIDS prevention at 14 ADB project provinces in 2014
Tác giả: Hứa Thanh Thủy, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hương, Hồ Thị Hiền
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả kết hợp định lượng và định tính được thực hiện tại 14 tỉnh nhằm 2 mục tiêu mô tả thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực y tế trong phòng, chống HIV/AIDS của tuyến tỉnh và tuyến cơ sở (huyện và tuyến xã). Kết quả cho thấy tại các tỉnh cán bộ có trình độ cao chủ yếu tập trung tại tuyến tỉnh. Số lượng bác sỹ chủ yếu tập trung ở tỉnh, trong khi nhu cầu ở tuyến huyện và xã cao hơn. Tình trạng cán bộ tuyến huyện và xã phải kiêm nhiệm là thực trạng phổ biến ở tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện và xã.
Summary:
A cross - sectional study combined quantitative and qualitative methods was conducted in 14 provinces to describe the current status of human resources for HIV/AIDS of the provincial and local level (district and commune), and the health workforce needs in HIV/AIDS of the provincial and local level. The results showed that in the provinces of highly qualified staff mainly at the provincial level. Doctors were mainly distributed in the province, while the needs was much higher at district and communal levels. The situation of district workers with multiple taskswas common in all levels, especially at the district and commune.
Từ khóa:
Nhân lực y tế, HIV/AIDS, Mê Kông
Keywords:
Health workforce, HIV/AIDS, human resource needs
File nội dung:
o1705211.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log