Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 211
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng và nhu cầu nhân lực y tế phòng, chống HIV/AIDS tại 14 tỉnh Dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng năm 2014

Current situation, needs on human resources of staff working on HIV/AIDS prevention at 14 ADB project provinces in 2014
Tác giả: Hứa Thanh Thủy, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hương, Hồ Thị Hiền
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang mô tả kết hợp định lượng và định tính được thực hiện tại 14 tỉnh nhằm 2 mục tiêu mô tả thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực y tế trong phòng, chống HIV/AIDS của tuyến tỉnh và tuyến cơ sở (huyện và tuyến xã). Kết quả cho thấy tại các tỉnh cán bộ có trình độ cao chủ yếu tập trung tại tuyến tỉnh. Số lượng bác sỹ chủ yếu tập trung ở tỉnh, trong khi nhu cầu ở tuyến huyện và xã cao hơn. Tình trạng cán bộ tuyến huyện và xã phải kiêm nhiệm là thực trạng phổ biến ở tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện và xã.
Summary:
A cross - sectional study combined quantitative and qualitative methods was conducted in 14 provinces to describe the current status of human resources for HIV/AIDS of the provincial and local level (district and commune), and the health workforce needs in HIV/AIDS of the provincial and local level. The results showed that in the provinces of highly qualified staff mainly at the provincial level. Doctors were mainly distributed in the province, while the needs was much higher at district and communal levels. The situation of district workers with multiple taskswas common in all levels, especially at the district and commune.
Từ khóa:
Nhân lực y tế, HIV/AIDS, Mê Kông
Keywords:
Health workforce, HIV/AIDS, human resource needs
File nội dung:
o1705211.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log