Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 246
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng vi phạm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại Đồng Tháp và Bạc Liêu, 2015-2016

The situation of tobacco advertising and promotion violation at points of sale in Dong Thap and Bac Lieu, 2015 – 2016
Tác giả: Trần Khánh Long, Trần Thị Vân Anh, Phùng Xuân Sơn, Lê Thị Thanh Hương
Tóm tắt:
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 quy định nghiêm cấm các hành vi quảng cáo và khuyến mãi thuốc lá (QKTL) tại các điểm bán lẻ thuốc lá. Bài báo hướng tới việc mô tả thực trạng tình hình vi phạm quy định về QKTL của các điểm bán lẻ thuốc lá tại Đồng Tháp và Bạc Liêu trong 2 năm 2015 và 2016. Số liệu vi phạm được ghi nhận qua bộ phiếu quan sát. 200 điểm bán lẻ thuốc lá tại Đồng Tháp và 200 điểm bán lẻ tại Bạc Liêu được lựa chọn đồng nhất với năm 2015 để tiến hành so sánh tỷ lệ vi phạm. Kết quả cho thấy, tỷ lệ điểm bán lẻ tại Đồng Tháp vi phạm các quy định về QKTL năm 2016 có xu hướng tăng so với năm 2015 lần lượt là 15,5% và 5,5% (p<0,001). Bạc Liêu có mức độ gia tăng vi phạm nhanh hơn Đồng Tháp. Tỷ lệ điểm bán vi phạm quy định về trưng bày thuốc lá tại Đồng Tháp và Bạc Liêu đều giảm đáng kể, tuy nhiên Đồng Tháp có mức độ giảm mạnh hơn Bạc Liêu (45,5% so với 9,5%) (p<0,05). Nghiên cứu cho thấy vi phạm về trưng bày giảm một cách rõ rệt, các vi phạm về QKTL còn có sự gia tăng. Các chiến dịch truyền thông và giám sát đã mang lại một số hiệu quả nhất định trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của các chủ cửa hàng kinh doanh thuốc lá khiến họ có ý thức hơn trong việc quảng cáo và trưng bày thuốc lá tại điểm bán.
Summary:
This study aimed to evaluate the changes on the situation of violating regulations on tobacco advertising and promotion at point of sale (POS) in Dong Thap and Bac Lieu after one year. Two population pre and after the communication campaign conducted, using systematic random sampling, the data were collected through the observation sheets. There were 200 points of sale in Dong Thap were selected and 200 points of sale in Bac Lieu were selected. The results showed that after one year of intervention, the percentage of POSs in Dong Thap violated the ban on tobacco advertising and promotion tended to increase, the levels of increase were 15.5% and 5.5% compared to 2015, respectively (p<0.001). Bac Lieu had increased levelof violation faster than Dong Thap. The percentage of POSs in Dong Thap and Bac Lieu violated the ban on tobacco display decreased significantly; however, Dong Thap had decreased level of violation faster than Bac Lieu (45.5% compared to 9.5%). Interventions through communication and supervision had the impacts on changing perceptions and behavior of store owners on tobacco advertising and display at POSs.
Từ khóa:
vi phạm, thuốc lá, Đồng Tháp
Keywords:
violation, tobacco, Dong Thap
File nội dung:
o1705246.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log