Thứ hai, 24/09/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 252
Tập 27, số 5 2017

Thực trạng tai nạn thương tích trong lao động của người làm mộc tại làng nghề mộc Vĩnh Đông, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2017

Situation of working injury of carpenter in Vinh Dong carpentry village, Yen Lac district, Vinh Phuc province, 2017
Tác giả: Trần Thị Thực, Nguyễn Thúy Quỳnh
Tóm tắt:
Nghiên cứu triển khai tại làng nghề mộc Vĩnh Đông, nhằm mô tả thực trạng tai nạn thương tích (TNTT) trong lao độngvà một số yếu tố liên quan năm 2017. Với thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã phỏng vấn 416 người làm mộc bằng bộ câu hỏi có cấu trúc. Kết quả cho thấy tỷ lệ TNTT trong lao động là 26,4%. Thời gian xảy ra TNTT chủ yếu là 3 tháng cuối năm và tháng 1 năm sau (51,4%). Công đoạn xảy ra TNTT chủ yếu là cưa xẻ gỗ (48,6%), bào phẳng (25%) và cưa theo hình mẫu (15,0%). Nguyên nhân chính gây TNTT do vật sắc nhọn (88,6%), đặc biệt do máy sản xuất chiếm tỷ lệ cao 62,2%. Các yếu tố vai trò công việc, thời gian làm việc trong ngày, số ngày làm việc trong tuần và huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có liên quan đến TNTT.
Summary:
A study was performed in Vinh Dong carpentry village to describe situation of working injury and related factors in 2017. Research designed by horizontal description by interviewing 416 carpenters with systematic questionnaire. The result shows that working injuryrate is 26.4%, mainly in the last three months and next January (51.4%). The most frequent injuries happens in stage of sawing wood(48.6%), woodshavings (25%) and sawing as design (15%). Main reasons derived from sharp pointy devices (88.6%), especially from production machine (62.2%). Further, factors related to working injury include working role, time a day and working days a week and occupational safety training also connect to working injury
Từ khóa:
Tai nạn thương tích, nghề mộc, người làm mộc, Vĩnh Phúc
Keywords:
Injury, carpentry, carpenter, situation, factors related, Vinh Phuc
File nội dung:
o1705252.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log