Thứ hai, 25/09/2017
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ nhiễm HIV và nguy cơ lây nhiễm HIV ở nhóm nam tiêm chích ma túy tại Thái Nguyên, năm 2014
Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân tại các phòng khám ngoại trú của tỉnh Điện Biên năm 2016
Thực trạng nhiễm trùng đường sinh sản ở nữ công nhân hiếm muộn tại khu công nghiệp Phúc Điền, tỉnh Hải Dương năm 2016
ads
Trang: 106
Tập 27, số 3 2017 PB

Sự hài lòng về chất lượng chăm sóc sức khỏe của người bệnh nội trú tại khối xạ trị bệnh viện K Trung ương, năm 2012

Evaluation of patient satisfaction with the quality of health care service at the radiotherapy department of the national K hospital , 2012
Tác giả: Trần Thị Thắm, Phạm Trí Dũng, Trần Văn Thuấn
Tóm tắt:
Sự hài lòng của người bệnh là tiêu chí quan trọng nhất dùng để đo lường sự đáp ứng của cơ sở y tế đối với những mong đợi của người bệnh về dịch vụ y tế. Nghiên cứu cắt ngang có phân tích, kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú và các yếu tố liên quan được thực hiện tại các khoa thuộc khối xạ trị của Bệnh viện K trung ương từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2012. Kết quả cho thấy: Phần lớn người bệnh trong độ tuổi 40-49, 83%, có bảo hiểm y tế. Có 51,8% người bệnh tham gia nghiên cứuhài lòng và rất hài lòng về chất lượng chăm sóc sức khỏe của khối xạ trị tại Bệnh viện K trung ương,, trong đó tỷ lệ hài lòng về thời gian chờ đợi và tiếp cận hoạt động khám bệnh (60,1%). Người bệnh hài lòng về nhân viên bệnh viện là 55,5%. Tuy nhiên, vẫn còn có 50,9% người bệnh chưa hài lòng về vệ sinh trong bệnh viện (và 48,2%) chưa hài lòng về phương tiện thông tin giải trí. Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh về chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh bao nhóm tuổi, giới tính, nơi cư trú, tình trạng có bảo hiểm y tế và số lần đến điều trị tại bệnh viện có ý nghĩa thống kê (p<0,05)
Summary:
Patient satisfaction is the most important criteria used to measure the response of health facilities to the expectations of patients for medical services. Cross - sectional study with analysis, combining qualitative research and quantitative in order to assess the satisfaction of the inpatients and related factors is performed at the radiotherapy department of the K hospital from February to June 2012. The results showed that: the majority of patients in the 40-49 age group, who 83% had health insurance. 51.8% patient were satisfied with the quality of health care in the K hospital radiotherapy central. The highest satisfaction was waiting period access medical activities (60.1%). About 55.5% patient were satisfied with the hospital staff. However, there were still 50.9% and 48.2% of patienst were not satisfied with hygiene in hospitals, and the entertainment media. The results also indicated that age group, gender, resident place, having health insurance, and number of hospitalization of patients were associated with the satisfaction with health care service of the hospital of patients.
Từ khóa:
Sự hài lòng của người bệnh, xạ trị, bệnh viện K trung ương
Keywords:
Patient satisfaction, radiotherapy, national K hospital
File nội dung:
o1703p106.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc vào tháng 10 năm 2017 tại Đà Nẵng. Kính mời Quý đồng nghiệp đăng ký và nộp báo cáo trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được trình bày tại Hội nghị sẽ được lựa chọn để đăng trên Số Đặc Biệt của Tạp chí Y học Dự phòng năm 2017. (Chi tiết xin click vào hình)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log